Body stories Cover Image

Body stories
Body stories

Contributor(s): Monika Michałowska (Editor), Anna Alichniewicz (Editor)
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Visual Arts, Film / Cinema / Cinematography
ISSN: 1730-7775
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

  • Page Count: 172
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Polish
Bioethical strategies in the context of bioart.

Bioethical strategies in the context of bioart.
(Bioethical strategies in the context of bioart.)

Becoming liminal – existence in anti-structure.

Becoming liminal – existence in anti-structure.
(Becoming liminal – existence in anti-structure.)

Biometric trails of nonhuman environments. Medical imaging of plants’ bodies in bio-artistic projects.

Biometric trails of nonhuman environments. Medical imaging of plants’ bodies in bio-artistic projects.
(Biometric trails of nonhuman environments. Medical imaging of plants’ bodies in bio-artistic projects.)

The interactive context of discovering the category of corporeality in a phenomenological approach.

The interactive context of discovering the category of corporeality in a phenomenological approach.
(The interactive context of discovering the category of corporeality in a phenomenological approach.)

“We understand each other, my friend”. The freak show and Victorian medicine in "The Elephant Man".

“We understand each other, my friend”. The freak show and Victorian medicine in "The Elephant Man".
(“We understand each other, my friend”. The freak show and Victorian medicine in "The Elephant Man".)

Revelations of science: discussing images of prenatal development by Ernst Haeckel and Lennart Nilsson.

Revelations of science: discussing images of prenatal development by Ernst Haeckel and Lennart Nilsson.
(Revelations of science: discussing images of prenatal development by Ernst Haeckel and Lennart Nilsson.)

Polskie, czyli jakie? Kino polskie w oczach odbiorcy brytyjskiego (na wybranych przykładach z lat 2008-2018).

Polskie, czyli jakie? Kino polskie w oczach odbiorcy brytyjskiego (na wybranych przykładach z lat 2008-2018).
(Polish – meaning what exactly? Polish cinema through the eyes of British audiences (based on selected films made between 2008 and 2018).)

Śnieżna depresja i norweskie podróże do kresu ironii. Reinterpretacje poetyki kina drogi w filmie Białe szaleństwo Rune Denstada Langlo oraz w literackiej twórczości Erlenda Loe.

Śnieżna depresja i norweskie podróże do kresu ironii. Reinterpretacje poetyki kina drogi w filmie Białe szaleństwo Rune Denstada Langlo oraz w literackiej twórczości Erlenda Loe.
(Snowy depression and Norwegian trips to the end of the irony. Reinterpretations of the road movie’s conventions in Rune Denstad Langlo’s Nord and literary works of Erlend Loe.)

Sztuka performansu po The Artist Is Present. Kontynuacja działań Mariny Abramović w twórczości jej uczniów

Sztuka performansu po The Artist Is Present. Kontynuacja działań Mariny Abramović w twórczości jej uczniów
(The Art of performance after The Artist Is Present. The continuation of Marina Abramović’s actions in her followers’ work)

Kino podzielone. Recenzja książki Andrzeja Gwoździa pt. "Kino na biegunach". Filmy niemieckie i ich historie 1949-1991.

Kino podzielone. Recenzja książki Andrzeja Gwoździa pt. "Kino na biegunach". Filmy niemieckie i ich historie 1949-1991.
(Book report: Andrzej Gwóźdź, Kino na biegunach. Filmy niemieckie i ich historie 1949-1991, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2019.)