Jaroslav Palliardi (February 20, 1861 - March 12, 1922): A Progressive Cultural Authority of Southwest Moravia and a Renowned European Archaeologist (Study on the History of Archaeology) Cover Image
  • Regular Price 12.40 €

Jaroslav Palliardi (20. 2. 1861 – 12. 3. 1922): Pokrokový kulturní činitel jihozápadní Moravy a věhlasný archeolog evropského jména (Studie k dějinám archeologie)
Jaroslav Palliardi (February 20, 1861 - March 12, 1922): A Progressive Cultural Authority of Southwest Moravia and a Renowned European Archaeologist (Study on the History of Archaeology)

Author(s): Jaroslav Kovarnik, Vladimír Podborský
Subject(s): History, Archaeology, Cultural history, Museology & Heritage Studies, Library and Information Science, Preservation
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Archeology; Jaroslav Palliardi; Moravian archeology; Františka Kerschnerová; Vítězslav Houdek ;
Summary/Abstract: Ve chvíli předávání tohoto svazku „Postav moravské archeologie“ do tisku cítí autoři povinnost připomenout čtenářům jednu důležitou okolnost, která – jak se ukazuje – provází a do budoucna stále bude vydávání „Postav“ provázet. Jde o úplnost či neúplnost a o kritičnost jednotlivých svazků. Malé monografie stěží mohou osudy a životní dílo jednotlivých protagonistů moravské archeologie vyčerpat bezezbytku. Ne kvůli limitovanému rozsahu svazků – žádný limitkromě ekonomického není stanoven, nýbrž z heuristických důvodů. Co se týká kritičnosti, resp. hodnocení té které osobnosti, pak – pokud se ho ten který autor vůbec „dopustí“ – bude vždy především subjektivním pohledem, ovlivněným celkovým rozhledem pisatele, jeho odvahou a dobovým nazíráním. Autoři ostatně nejsou k hodnocení osobností vyzýváni.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-7613-6
  • Page Count: 304
  • Publication Year: 2012
  • Language: Czech