Introduction to the Study of Archeology Cover Image
  • Regular Price 12.40 €

Úvod do studia archeologie
Introduction to the Study of Archeology

Author(s): Vladimír Podborský
Subject(s): Archaeology, Museology & Heritage Studies, Archiving, Preservation
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Study of Archeology; Pre-history and history; Methods in Archeology; Sub-fields of Archeology; mobile archaeological artifacts; archaeological culture;
Summary/Abstract: Před zhruba půlstoletím napsal prominentní britský prehistorik Gordon Vere Childe (1892–1957) jeden z prvních, ne-li vůbec první, novodobých úvodů do studia archeologie: A Short Introduction to Archaeology (Krátký úvod do archeologie). Od té doby byly takových úvodů napsány desítky, až po volnou, žertovnou formou napsanou repliku knihy G. V. Childa, Archaeology. A Very Short Introduction od Paula Bahna (Oxford University Press 1996, 2002; český překlad Anna Kalmanová, Archeologie. Průvodce pro každého, Vimperk: Dokořán, 2007). U nás byly nejvíce používány příručky: H. J. Eggers, Einführung in die Vorgeschichte (München 1959); S. J. Laet, Archeologija i jejproblemy (polské vydání, Warszawa 1960); F. Felgenhauer, Einführung in die Urgeschichtsforschung (Freiburg 1973); H. Müller-Karpe, Einführung in die Vorgeschichte (München 1979) a možná i poněkud náročnější polský sborník W. Hensel – G. Donato – S. Tabaczyński, eds., Teoria i praktika badań archeologicznych I. Przeslanki metodologiczne (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986).

  • E-ISBN-13: 978-80-210-7616-7
  • Page Count: 178
  • Publication Year: 2012
  • Language: Czech