Defenders of the besieged fortress. Notes on the historical legitimisation of Russia’s special services Cover Image

Obrońcy oblężonej twierdzy. Uwagi na temat historycznej legitymizacji służb specjalnych Rosji
Defenders of the besieged fortress. Notes on the historical legitimisation of Russia’s special services

Author(s): Jolanta Darczewska
Contributor(s): Adam Eberhardt (Editor), Anna Łabuszewska (Editor), Małgorzata Zarębska (Editor), Katarzyna Kazimierska (Editor)
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Government/Political systems, Security and defense
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Russia; special services; history of special services; Soviet services; political system; historical legitimisation of secret services; KGB; ruling elite;
Summary/Abstract: W niniejszym tekście wskazuję główne wątki narracji na temat pamięci historycznej służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, świadczące o próbach pogodzenia tradycji służb carskich z tradycjami służb sowieckich. Wychodzę przy tym z założenia, że historia służb jest częścią historii aparatu państwa, a szerzej – historii systemów politycznych. W tym kontekście wysiłek rosyjskich historiografów skupia się nie tylko na połączeniu dwóch pod wieloma względami wykluczających się tożsamości Rosji: carskiej i totalitarnej, ale przede wszystkim na tworzeniu paraleli między sytuacją historyczną i współczesną. Historyczna legitymizacja służb jest bowiem istotnym czynnikiem nadającym prawomocność obecnej elity władzy, wywodzącej się w dużej mierze z KGB, a działającej w warunkach nowego ustroju kapitalizmu państwowego.

  • E-ISBN-13: 978-83-65827-25-8
  • Page Count: 45
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish