Priceless friendship. The Kremlin’s support for Vladimir Putin’s cronies Cover Image

Bezcenna przyjaźń. Kremlowskie wsparcie dla przyjaciół Putina
Priceless friendship. The Kremlin’s support for Vladimir Putin’s cronies

Author(s): Iwona Wiśniewska
Contributor(s): Jim Todd (Translator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Political Sciences, Sociology, Economic policy, Government/Political systems, International relations/trade, Economic development, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Russia; Kremlin; Vladimir Putin; sanctions against Russia; United States; annexation of Crimea; economic sanctions; sectorial sanctions;
Summary/Abstract: Od marca 2014 roku rosyjska gospodarka zmuszona jest funkcjonować w warunkach sankcji, którymi objęta została przez USA, Unię Europejską i wiele innych państw świata zachodniego w odpowiedzi na agresję na Ukrainę i aneksję Krymu. Sankcje polegały m.in. na wprowadzeniu szeregu ograniczeń współpracy gospodarczej Federacji Rosyjskiej z państwami zachodnimi. Najmniej dotkliwe ekonomicznie, mające jednak znaczenie prestiżowe, były sankcje o charakterze dyplomatycznym, w konsekwencji których Rosja została wykluczona z formatu G8 – grupy najbardziej wpływowych państw świata, zawieszone zostały jej negocjacje akcesyjne z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a przywódcy państw zachodnich początkowo powstrzymywali się od oficjalnych kontaktów z rosyjskimi władzami. Nałożone restrykcje ponadto pozbawiły Rosję dostępu do środków organizacji międzynarodowych, m.in. Bank Światowy i wszystkie jego agendy zawiesiły finansowanie nowych projektów w Rosji, podobną decyzję podjął Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Rosyjska gospodarka objęta została także sankcjami sektorowymi, które m.in. limitowały dostęp do rynków kapitałowych największym bankom państwowym Rosji, a także kilku państwowym spółkom naftowym i zbrojeniowym; wprowadzały również zakaz eksportu do Rosji uzbrojenia i towarów podwójnego zastosowania; ponadto ograniczały dostęp do wybranych technologii i usług wykorzystywanych w sektorze wydobycia ropy naftowej.

  • E-ISBN-13: 978-83-65827-32-6
  • Page Count: 52
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish