A captive island: Kaliningrad between Moscow and the EU Cover Image

Wyspa na uwięzi: Kaliningrad między Moskwą a UE
A captive island: Kaliningrad between Moscow and the EU

Author(s): Jadwiga Rogoża, Agata Wierzbowska-Miazga, Iwona Wiśniewska
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, National Economy, Economic policy, International relations/trade, Developing nations, Geopolitics
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Kaliningrad; sytuacja polityczna w Rosji; Rosja-UE; system polityczny Rosji
Summary/Abstract: Obwód kaliningradzki może być nazwany swoistą „wyspą na uwięzi”. Ze względu na jego szczególne położenie geopolityczne charakteryzuje go przynależność do rosyjskiej przestrzeni prawnej, politycznej i gospodarczej, a jednocześnie specyfika wynikająca z oderwania od pozostałej części Federacji Rosyjskiej, w tym szczególna otwartość obwodu na sąsiedztwo unijne.Moskwa stara się rekompensować obwodowi jego oderwanie, oferując mu wsparcie finansowe i przywileje ekonomiczne. Równocześnie jednak wykazuje wrażliwość na kwestie związane z wyzwaniami dla integralności terytorialnej Rosji – a dążenie centrum do kontroli nad regionem niekiedy ogranicza jego potencjał współpracy i rozwój wewnętrzny. Raport przedstawia sytuację w obwodzie i ma służyć wypracowaniu modelu skutecznej współpracy regionu z unijnymi sąsiadami.

  • E-ISBN-13: 978-83-62936-13-7
  • Page Count: 77
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish