The unfinished reform. An assessment of the energy transformation in Germany during the rule of the grand coalition 2013–2017 Cover Image

Niedokończona reforma. Bilans transformacji energetycznej w Niemczech w okresie rządów wielkiej koalicji 2013–2017
The unfinished reform. An assessment of the energy transformation in Germany during the rule of the grand coalition 2013–2017

Author(s): Rafał Bajczuk
Contributor(s): Adam Eberhardt (Editor), Anna Kwiatkowska-Drożdż (Editor), Katarzyna Kazimierska (Editor), Małgorzata Zarębska (Editor), Anna Łabuszewska (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, National Economy, Energy and Environmental Studies, Sociology, Environmental and Energy policy, Government/Political systems, Economic development, Environmental interactions
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Germany; energy sector; political grand coalition; energy reforms; energy strategy; renewable energy sources; government; energy lobby;
Summary/Abstract: W kończącej się kadencji rządu koalicja CDU/CSU-SPD wdrożyła kluczowe zmiany ustawowe umożliwiające dalszą realizację transformacji energetycznej (Energiewende), zakładającej całkowitą przebudowę niemieckiego systemu energetycznego do 2050 roku. Termin Energiewende (zwrot energetyczny) został rozpowszechniony w Niemczech w 2011 roku, kiedy w reakcji na protesty społeczne po katastrofie elektrowni w japońskiej Fukushimie rząd ogłosił przyspieszenie wyłączania elektrowni jądrowych oraz zaczął używać tego terminu do popularyzacji strategii energetycznej, której głównym celem jest rozwijanie odnawialnych źródeł energii (OZE)1. Długofalowe cele Energiewende to redukcja emisji gazów cieplarnianych o 80–95% do 2050 roku oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii pierwotnej do 60% (obecnie 13%). W przyszłości zielona energia elektryczna ma zastąpić nie tylko tę produkowaną w konwencjonalnych elektrowniach, ale również gaz ziemny w ogrzewaniu i ropę naftową w transporcie. Należy jednak pamiętać, że korzenie koncepcji Energiewende sięgają końca lat siedemdziesiątych XX wieku i protestów przeciw rozwijaniu energetyki jądrowej w Niemczech. Państwo niemieckie wspiera zaś rozwój odnawialnych źródeł energii na szeroką skalę od końca lat dziewięćdziesiątych. Transformacja energetyczna cieszy się szerokim poparciem społecznym, popierają ją również wszystkie partie polityczne, a różnice programowe dotyczą jedynie tempa realizacji strategii, ale nie celu. Energiewende stała się elementem niemieckiej tożsamości i ważną częścią pozytywnego wizerunku Niemiec. Tym samym strategia ma bardzo duże znaczenie dla niemieckiej polityki.

  • E-ISBN-13: 978-83-65827-14-2
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish