Private Correspondence as a Linguistic Source Cover Image
 • Regular Price 12.40 €

Soukromá korespondence jako lingvistický pramen
Private Correspondence as a Linguistic Source

Author(s): Zdeňka Hladká, Dana Hlaváčková, Klára Osolsobě, Jana Machalová, Lucie Rychnovská, Marek Nekula, Jaroslava Janáčková, Robert Adam, František Martínek, Alena Macurová, Jana Hoffmannová
Contributor(s): Zdeňka Hladká (Editor), Petr Malčík (Editor)
Subject(s): Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Morphology, Lexis, Semantics, Pragmatics, Historical Linguistics, Comparative Linguistics, Sociolinguistics, Philology
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Private correspondence; linguistic treatment; morphological and sociolinguistic tags in corpuses; KSK; language biographies; historical sociolinguistics; Pragmalinguistics; Syntax;
Summary/Abstract: Private letters belong to most interesting materials, as far as their language is concerned. This book presents an insight into contemporary methodological approachesto a linguistic treatment of these materials.

 • E-ISBN-13: 978-80-210-7554-2
 • Page Count: 191
 • Publication Year: 2013
 • Language: Czech
Korpusové zpracování soukromé korespondence v ÚČJ FF MU v Brně

Korpusové zpracování soukromé korespondence v ÚČJ FF MU v Brně
(Corpus processing of private correspondence at the Department of Czech Language, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno)

 • Price: 2.50 €
Korpusové zpracování korespondenčních textů: morfologické značkování

Korpusové zpracování korespondenčních textů: morfologické značkování
(Corpus processing of corresponding texts: problems of morphological tagging)

 • Price: 2.50 €
Hypokoristika z rodných jmen v Korpusu soukromé korespondence

Hypokoristika z rodných jmen v Korpusu soukromé korespondence
(The hypocorisms from first names in The Private Correspondence Corpus (KSK))

 • Price: 3.50 €
Teritoriálně a sociálně podmíněné diference v jazyce soukromé korespondence

Teritoriálně a sociálně podmíněné diference v jazyce soukromé korespondence
(Territorially and socially dependent differences in the language of private correspondence)

 • Price: 4.00 €
Jazyková biografie Bedřicha Smetany a jazyk jeho korespondence se zřetelem ke gramatickým jevům

Jazyková biografie Bedřicha Smetany a jazyk jeho korespondence se zřetelem ke gramatickým jevům
(Bedřich Smetana’s Czech: Analysis of Smetana’s Czech based on the methodology of language biographies and digital corpus of his Czech correspondence)

 • Price: 4.00 €
Dopisy jako výzva (Jazykovědný výzkum korespondence Boženy Němcové)

Dopisy jako výzva (Jazykovědný výzkum korespondence Boženy Němcové)
(Letters As a Challenge (Linguistic Research of Božena Němcová’s Correspondence))

 • Price: 2.50 €
Soukromý dopis: mezi psaným textem a mluveným dialogem

Soukromý dopis: mezi psaným textem a mluveným dialogem
(Private letter: between the written text and spoken conversation)

 • Price: 3.00 €
Biogramy autorů

Biogramy autorů
(About the authors)

Summaries

Summaries
(Summaries)

 • Price: 1.00 €