Book review: František Čermák a kolektiv: Slovník české frazeologie a idiomatiky Cover Image
  • Price 3.90 €

Recenze: František Čermák a kolektiv: Slovník české frazeologie a idiomatiky
Book review: František Čermák a kolektiv: Slovník české frazeologie a idiomatiky

Author(s): Zdeňka Hladká
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro jazyk český

Summary/Abstract: František Čermák a kolektiv: Slovník české frazeologie a idiomatiky, 1: Přirovnání [2nd, revised and extended edition], 2: Výrazy neslovesné [2nd, revised and extended edition], 3: Výrazy slovesné [2nd, revised and extended edition], 4: Výrazy větné. Praha: Leda, 2009. 507 pp., 547 pp., 1247 pp., 1267 pp.

  • Issue Year: 72/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 130-136
  • Page Count: 7
  • Language: Czech