The Silk Railroad. The EU-China rail connections: background, actors, interests Cover Image

Kolejowy Jedwabny Szlak. Połączenia kolejowe UE–Chiny: uwarunkowania, aktorzy, interesy
The Silk Railroad. The EU-China rail connections: background, actors, interests

Author(s): Jakub Jakóbowski, Konrad Popławski, Marcin Kaczmarski
Contributor(s): Mateusz Gniazdowski (Editor), Halina Kowalczyk (Editor), Katarzyna Kazimierska (Editor), Anna Łabuszewska (Editor)
Subject(s): Supranational / Global Economy, Economic policy, International relations/trade, Economic development, Geopolitics, Transport / Logistics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: European Union; China; transport; rail connections; Central Europe; transport corridors; rail transport;
Summary/Abstract: W opracowaniu zaprezentowano stan i perspektywy rozwoju połączeń kolejowych pomiędzy Chinami i państwami Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem roli Europy Środkowej. Przedstawiono cele i politykę strony chińskiej w procesie tworzenia połączeń kolejowych z krajami europejskimi, porównano istniejące i planowane kolejowe korytarze transportowe, zaprezentowano analizę potencjału ekonomicznego przewozów kolejowych Chiny–Europa, a także modele biznesowe współpracy z Chinami, związanej z wykorzystaniem transportu kolejowego. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie materiałów źródłowych oraz wywiadów z przedstawicielami europejskich i chińskich firm zaangażowanych w rozwój połączeń kolejowych, a także wywiadów z chińskimi analitykami zajmującymi się problematyką Pasa i Szlaku.

  • E-ISBN-13: 978-83-65827-19-7
  • Page Count: 99
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish