In search of new routes. Ukraine’s foreign trade after the Revolution of Dignity Cover Image

W poszukiwaniu nowych szlaków. Handel zagraniczny Ukrainy po rewolucji godności
In search of new routes. Ukraine’s foreign trade after the Revolution of Dignity

Author(s): Sławomir Matuszak
Contributor(s): Adam Eberhardt (Editor), Wojciech Konończuk (Editor), Anna Łabuszewska (Editor), Halina Kowalczyk (Editor), Katarzyna Kazimierska (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, National Economy, Governance, Sociology, Economic policy, International relations/trade, Economic development, Geopolitics
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Ukraine; foreign trade; international relations; economic policy; cooperation with Russia; economic relations with European Union;
Summary/Abstract: Prowadzona przez Ukrainę od uzyskania niepodległości polityka wielowektorowości, czyli manewrowania między Zachodem i Rosją bez angażowania się w projekty integracyjne którejkolwiek ze stron, miała też swój wymiar gospodarczy. Dla Kijowa jednakowo ważna, choć z różnych przyczyn, była wymiana handlowa z Rosją i innymi państwami poradzieckimi, Unią Europejską oraz resztą świata. Niechęć Ukrainy do podjęcia wiążących decyzji co do kierunku zacieśniania współpracy z Rosją bądź z UE wynikała w dużej mierze z obawy przed negatywnymi konsekwencjami takiego kroku dla stosunków gospodarczych z pozostałymi obszarami. Także ukraińscy oligarchowie, będący głównymi beneficjentami dochodów z eksportu, nie zajmowali wspólnego stanowiska wobec procesów integracyjnych w regionie, zadowalając się stanem zawieszenia, w którym znajdowała się Ukraina.

  • E-ISBN-13: 978-83-65827-28-9
  • Page Count: 40
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish