New mechanisms for rural development Cover Image

Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich
New mechanisms for rural development

Contributor(s): Elżbieta Psyk-Piotrowska (Editor)
Subject(s): Agriculture, Sociology, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: entrepreneurship;areas of inequality;educational opportunities;educational infrastructure;social innovation;governance

  • E-ISBN-13: 978-83-7969-499-0
  • Print-ISBN-13: 978-83-7969-498-3
  • Page Count: 188
  • Publication Year: 2014
  • Language: English, Polish
Uwarunkowania społeczno-kulturowe postaw przedsiębiorczych młodzieży z obszarów wiejskich

Uwarunkowania społeczno-kulturowe postaw przedsiębiorczych młodzieży z obszarów wiejskich
(Socio-cultural entrepreneurial attitudes of young people from rural areas)

Obszary nierówności w zakresie edukacji i próby ich niwelowania przy wykorzystaniu funduszy unijnych na przykładzie województwa łódzkiego

Obszary nierówności w zakresie edukacji i próby ich niwelowania przy wykorzystaniu funduszy unijnych na przykładzie województwa łódzkiego
(Areas of inequality in the field of education and attempts of its correction. The use of European Funds in łódzkie voivodeship)

Nowe koncepcje zarządzania gminą szansą na optymalną współpracę międzysektorową

Nowe koncepcje zarządzania gminą szansą na optymalną współpracę międzysektorową
(New municipality management concepts as an opportunity for optimal cross-sectoral cooperation)

Odnowa wsi w gminie Nowosolna w województwie łódzkim

Odnowa wsi w gminie Nowosolna w województwie łódzkim
(Rural renewal in the municipality of Nowosolna in the łódzkie voivodeship)

Uwarunkowania innowacji społecznych w społecznościach wiejskich i metody ich stymulowania

Uwarunkowania innowacji społecznych w społecznościach wiejskich i metody ich stymulowania
(Determinants of social innovations in rural communities and the methods of their stimulation)

Aktywność społeczna młodych mieszkańców wsi (na przykładzie członków LGD)

Aktywność społeczna młodych mieszkańców wsi (na przykładzie członków LGD)
(Social Activity of Young Inhabitants of Rural Areas. (The Case of the LAGs Members))