Serbian Wars in Words 1844-2000. Fragments from the History of Political Propaganda Cover Image

Srpski ratovi rečima 1844-2000. Fragmenti iz istorije političke propagande
Serbian Wars in Words 1844-2000. Fragments from the History of Political Propaganda

Author(s): Mihailo Bjelica
Contributor(s): Milorad Bašić (Editor), Latinka Perović (Editor), Sonja Biserko (Editor), Seška Stanojlović (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Media studies, Political Theory, Communication studies, Sociology, Political history, Modern Age, Recent History (1900 till today), Government/Political systems, International relations/trade, Political behavior, Politics and communication, Theory of Communication, 19th Century, Sociology of Politics
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Serbia; political history; political propaganda; journalism; media; political regime; war; government; media war; international relations; political press;
Summary/Abstract: Prvi moj zadatak u Institutu za novinarstvo bio je da analiziram sadržaj desetak vodećih jugoslovenskih listova prema projektu jednog apoljnjeg saradnika, metodologa, koji je prethodno bio na nekoj specijalizaciji u Americi. Koliko se sećam, glavno moje "otkriće" bilo je da se svi analizirani listovi uređuju po agitpropovskom šablonu - da veličaju politiku vladajuće partije i kritikuju svakog ko se ne slaže sa tom politikom. Novu fazu u mom istraživačkom radu predstavlja ulazak u istorijske arhive, a to se dogodilo krajem šezdesetih, kada sam prijavio doktorsku disertaciju pod nazivom "Počeci političke štampe u Srbiji 1834-1872". Prekopavajući staru arhivsku građu, ustanovio sam da su svi politički listovi onog vremena primali finansijsku pomoć iz državne ili neke druge kase, što znači da su bili u službi propagande. Rezultate istraživanja ubjavljivao sam u svojim knjigama i raznim zbornicima sa naučnih skupova. U poslednjoj deceniji dvadesetog veka Srbija je imala više nedaća nego mnoge evropske države za ceo vek: raspad SFRJ, rat u okruženju, pa rat na sopstvenoj teritoriji, međunarođne sankcije, hiperinfiacija, nezaposlenost, političke svađe i podele. To je i decenija žestokog medijskog rata koji je srpska vlast vodila protiv stranih država i domaće opozicije. [...]

  • Print-ISBN-10: 86-7208-075-0
  • Page Count: 187
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian