Donum cordis. Studies in memory of Professor Jerzy Kolendo Cover Image
 • Regular Price 30.00 €

Donum cordis. Studia poświęcone pamięci Profesora Jerzego Kolendo
Donum cordis. Studies in memory of Professor Jerzy Kolendo

Contributor(s): Krzysztof Jakubiak (Editor)
Subject(s): Archaeology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Jerzy Kolendo; archaeology; Poland; Europe; University of Warsaw; Polish Academy of Sciences
Summary/Abstract: A collection of over thirty studies written by renowned Polish scholars (archaeologists and historians), dedicated to the memory of a distinguished archaeologist, working for a long-time at the Polish Academy of Sciences and at the University of Warsaw, Professor Jerzy Kolendo. The articles deal with a broad range of issues – those concerned with the archaeology of different Polish regions (e.g., Mazovia, Western Pomerania) and of Europe (e.g., Sicily, Dacia, Germania).

 • E-ISBN-13: 978-83-235-3855-4
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-3847-9
 • Page Count: 414
 • Publication Year: 2019
 • Language: English, Polish, German
Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Opinogórze

Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Opinogórze
(Cemetery from the Roman period in Opinogóra)

 • Price: 1.50 €
Moneta Ptolemeusza III (246–221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków

Moneta Ptolemeusza III (246–221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków
(Coin of Ptolemy III (246–221 BC) from the collection of the Kossak family)

 • Price: 1.50 €
Unikatowy aureus Faustyny II z legendą mater castrorum z miejscowości Stygajny na Warmii

Unikatowy aureus Faustyny II z legendą mater castrorum z miejscowości Stygajny na Warmii
(The unique aureus of Faustina II with the legend of mater castrorum from the town of Stygajny in Warmia)

 • Price: 1.50 €
Barbarzyńcy na Sycylii. O wandalskich i ostrogockich wyprawach na wyspę

Barbarzyńcy na Sycylii. O wandalskich i ostrogockich wyprawach na wyspę
(Barbarians on Sicily: On Vandalic and Ostrogothic expeditions to the island)

 • Price: 1.50 €
The finds of the Przeworsk and Wielbark cultures in Herbert Jankuhn’s archives

The finds of the Przeworsk and Wielbark cultures in Herbert Jankuhn’s archives
(The finds of the Przeworsk and Wielbark cultures in Herbert Jankuhn’s archives)

 • Price: 1.50 €
Moneta Gajusza (Kaliguli), wybita dla Marka Agryppy, znaleziona w Radomiu

Moneta Gajusza (Kaliguli), wybita dla Marka Agryppy, znaleziona w Radomiu
(The coin of Gaius (Caligula), issued for Marcus Agrippa, found in Radom)

 • Price: 1.50 €
Co przechowywano w zamykanej kasetce?

Co przechowywano w zamykanej kasetce?
(What was stored in a lockable box?)

 • Price: 1.50 €
Tajemniczy labirynt z Rhizon

Tajemniczy labirynt z Rhizon
(The mysterious maze of Rhizon)

 • Price: 1.50 €
Wojny dackie Trajana a napływ denarów rzymskich na tereny położone na północ od Karpat

Wojny dackie Trajana a napływ denarów rzymskich na tereny położone na północ od Karpat
(Trajan’s Dacian Wars and the infl ow of Roman denarii into the areas located north of the Carpathians)

 • Price: 1.50 €
Tajemniczy greckojęzyczny informator Tacyta?

Tajemniczy greckojęzyczny informator Tacyta?
(Tacitus’ mysterious Greek-speaking informant?)

 • Price: 1.50 €
The end of the Iron Age period in the Araxes valley (Armenia) from the perspective of Metsamor

The end of the Iron Age period in the Araxes valley (Armenia) from the perspective of Metsamor
(The end of the Iron Age period in the Araxes valley (Armenia) from the perspective of Metsamor)

 • Price: 1.50 €
Brązowy posążek Zeusa Amona znaleziony w Ptolemais

Brązowy posążek Zeusa Amona znaleziony w Ptolemais
(Bronze statuette of Zeus Amon found in Ptolemais)

 • Price: 1.50 €
Przebieg kampanii turtănu Sargona II przeciw Aszdodowi. Przyczynek do dziejów Filistei pod koniec VIII wieku p.n.e.

Przebieg kampanii turtănu Sargona II przeciw Aszdodowi. Przyczynek do dziejów Filistei pod koniec VIII wieku p.n.e.
(The course of the Turtănu Sargon II campaign against Ashdod. A contribution to the history of Filistei at the end of the 8th century BC)

 • Price: 1.50 €
Z dala od uczęszczanych szlaków? Kilka słów o znaczeniu i miejscu Olbii na peryferiach świata rzymskiego

Z dala od uczęszczanych szlaków? Kilka słów o znaczeniu i miejscu Olbii na peryferiach świata rzymskiego
(A few words about the meaning and place of Olbia on the periphery of the Roman world)

 • Price: 1.50 €
O łodziach u Swionów

O łodziach u Swionów
(On the boats of the Suiones)

 • Price: 1.50 €
Logistyka w pigułce. „Papirus Hunta” jako podsumowanie problemu zaopatrzenia armii rzymskiej w Mezji Dolnej

Logistyka w pigułce. „Papirus Hunta” jako podsumowanie problemu zaopatrzenia armii rzymskiej w Mezji Dolnej
(Logistics in a nutshell: “Hunt’s papyrus” as a synopsis of the problem of supplying the Roman army in Moesia Inferior)

 • Price: 1.50 €
Najstarszy ślad zainteresowań inskrypcjami greckimi w kulturze polskiej? Piotr Ciekliński i Jerzy Dousa w Konstantynopolu (1597)

Najstarszy ślad zainteresowań inskrypcjami greckimi w kulturze polskiej? Piotr Ciekliński i Jerzy Dousa w Konstantynopolu (1597)
(The oldest trail of interest Greek inscriptions in Polish culture? Piotr Ciekliński and Jerzy Dousa in Constantinople (1597))

 • Price: 1.50 €
Importy rzymskie na Pomorzu Zachodnim z młodszego i późnego okresu rzymskiego oraz z wczesnej fazy okresu wędrówek ludów

Importy rzymskie na Pomorzu Zachodnim z młodszego i późnego okresu rzymskiego oraz z wczesnej fazy okresu wędrówek ludów
(Roman imports in Western Pomerania from the early and late Roman period, as well as from the early phase of the migration period)

 • Price: 1.50 €
Paradny pas ze złotymi okuciami z grobu III z Wrocławia-Zakrzowa

Paradny pas ze złotymi okuciami z grobu III z Wrocławia-Zakrzowa
(The luxurious belt with gold fi ttings from grave III in Wrocław-Zakrzów)

 • Price: 1.50 €
Der Goldanhänger von Skierniewice-Ławki und seine Ritzdarstellungen

Der Goldanhänger von Skierniewice-Ławki und seine Ritzdarstellungen
(The gold pendant of Skierniewice-Ławki and his carvings)

 • Price: 1.50 €
Wśród przyjaciół w Krzemieńcu

Wśród przyjaciół w Krzemieńcu
(Among friends in Krzemieniec)

 • Price: 1.50 €
„Inwentarze” Pana Antoniego

„Inwentarze” Pana Antoniego
(The “inventories” of Mr. Anthony)

 • Price: 1.50 €
Mechanizm wzrostu w zagłębiu metalurgicznym w Noricum

Mechanizm wzrostu w zagłębiu metalurgicznym w Noricum
(The growth mechanism in the ironworking centre in Noricum)

 • Price: 1.50 €
Descriptio Suebiae a realia archeologiczne

Descriptio Suebiae a realia archeologiczne
(Descriptio Suebiae and archeological realities)

 • Price: 1.50 €
Mitrydates i święty Jerzy, czyli echa antyku na kwartniku śląskim

Mitrydates i święty Jerzy, czyli echa antyku na kwartniku śląskim
(Mithridates and St George, or the echoes of antiquity on a Silesian kwartnik)

 • Price: 1.50 €
Vistula? Vistla? Visculus? Nazwa Wisły w Naturalis historia Pliniusza Starszego

Vistula? Vistla? Visculus? Nazwa Wisły w Naturalis historia Pliniusza Starszego
(Vistula? Vistla? Visculus? Names of the Wisła river in Pliny the Elder’s Naturalis historia)

 • Price: 1.50 €
Julia Alpinula i Lilla Weneda, czyli międzynarodowa kariera pewnej inskrypcji

Julia Alpinula i Lilla Weneda, czyli międzynarodowa kariera pewnej inskrypcji
(Julia Alpinula and Lilla Weneda, or the international career of a certain inscription)

 • Price: 1.50 €
Między literackim toposem a rzeczywistością Dieta mieszkańców Germanii w świetle relacji Tacyta

Między literackim toposem a rzeczywistością Dieta mieszkańców Germanii w świetle relacji Tacyta
(Between a literary topos and reality: The diet of the inhabitants of Germania in the light of Tacitus’ account)

 • Price: 1.50 €
Komendantura rzymskiego legionu w Novae. Od odsłoniętych ruin do pełnowymiarowej wizualizacji w terenie

Komendantura rzymskiego legionu w Novae. Od odsłoniętych ruin do pełnowymiarowej wizualizacji w terenie
(Command headquarters of the Roman legion in Novae: From uncovering the ruins to a full-size reconstruction in situ)

 • Price: 1.50 €
Próby nawiązania dialogu pomiędzy królestwem Ottona I a kalifatem Omajadów

Próby nawiązania dialogu pomiędzy królestwem Ottona I a kalifatem Omajadów
(Attempts to establish a dialogue between the kingdom of Otto and the Omajad caliphate)

 • Price: 1.50 €
Ilustracje do Sztuki u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej Józefa Ignacego Kraszewskiego Posążek z Wozniesieńska

Ilustracje do Sztuki u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej Józefa Ignacego Kraszewskiego Posążek z Wozniesieńska
(Illustrations from The Art of the Slavs, Especially in Pre-Christian Poland and Lithuania of Józef Ignacy Kraszewski: The statue from Wozniesieńsk)

 • Price: 1.50 €
Weryfikacja znalezisk monetarnych z północnego Mazowsza Skarb monet z Wiadrowa, pow. żuromiński – prawda czy mit?

Weryfikacja znalezisk monetarnych z północnego Mazowsza Skarb monet z Wiadrowa, pow. żuromiński – prawda czy mit?
(Verifi cation of the coin fi nds from north Mazovia: The coin treasure from Wiadrowo (Żuromin district), truth or myth?)

 • Price: 1.50 €
Kłódka z wizerunkiem twarzy znaleziona w Novae

Kłódka z wizerunkiem twarzy znaleziona w Novae
(Mask puzzle padlock found in Novae)

 • Price: 1.50 €
Inskrypcje łacińskie w Monumenti dei Veliati

Inskrypcje łacińskie w Monumenti dei Veliati
(Latin inscriptions in Monumenti dei Veliati)

 • Price: 2.00 €