Impact of innovation systems support on local development Cover Image

Wpływ wsparcia systemów innowacji na rozwój lokalny
Impact of innovation systems support on local development

Author(s): Robert Romanowski
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Public Administration, Economic development
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: rozwój lokalny;systemy innowacji;polityka spójności;potrójna helisa;marketing terytorialny;regresja wieloraka;
Summary/Abstract: W monografii podano możliwości określenia siły wpływu wsparcia systemów innowacji na rozwój lokalny. Wsparcie rozumiane jest w pracy jako pomoc publiczna. Analiza możliwości rozwoju lokalnych systemów innowacji (LSI) jest rozwinięciem dość obszernie opisanej problematyki rozwoju regionalnych systemów innowacji. W monografii postanowiono odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: 1) które wydatki w ramach polityki spójności wpływają pozytywnie na rozwój lokalny, 2) w jakich grupach powiatów wydatki na infrastrukturę techniczną, infrastrukturę wiedzy, w tym kapitał ludzki, oraz na innowacyjność wpływają na stan i tempo rozwoju lokalnego, oraz 3) jaka powinna być rola lokalnych systemów innowacji w stymulowaniu rozwoju lokalnego po 2020 roku, gdy ograniczeniu ulegną pieniądze publiczne wydawane na politykę spójności.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-860-0
  • Page Count: 352
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish