Contemporaries of Fascism 1. - Perception of Fascism in Belgrade’s Public from 1933 to 1941 Cover Image

Savremenici fašizma 1. - Percepcija fašizma u beogradskoj javnosti 1933-1941
Contemporaries of Fascism 1. - Perception of Fascism in Belgrade’s Public from 1933 to 1941

Author(s): Olivera Milosavljević
Contributor(s): Sonja Biserko (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Political history, Theology and Religion, International relations/trade, Politics and society, WW II and following years (1940 - 1949), Fascism, Nazism and WW II, History of Antisemitism
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: fascism; ideology; politics; law; racial theory; antisemitism; persecution of Jews; propaganda; science and art; religion; social politics; foreign policy; anti-fascism;
Summary/Abstract: Stanovišta o novim političkim pokretima i idejama, a to se posebno odnosi na fašizam, zastupana pre nego što su se ispoljile sve posledice njegovog delovanja, višestruko su značajna. Iako mogu danas da izgledaju anahrona, ona pružaju odgovor na pitanje da li je postojala kultura razumevanja i predviñanja, odnosno, da li je svest o značaju odreñenih zbivanja vodila ispravnom zaključivanju o mogućim posledicama ili je, prateći ideološke želje savremenika, vodila zaključcima manje ili više udaljenim od realnosti. Pokazuju i sa kakvim je predznanjima šira javnost dočekivala prelomna zbivanja, a mogu i da ukažu na razloge dijametralno suprotnih aktivizacija pojedinaca i grupa u njima. Isti istorijski kontekst je tridesetih godina stvarao dijametralno različite tekstove. Ono što u metodološkom smislu može biti ograničavajući faktor kod ocenjivanja vrednosti jednog izvora, sama činjenica da je tekst pisan sa namerom da odmah bude i dostupan javnosti, što znači da je sadržavao upravo ono što je u tom trenutku za autora bilo poželjno viñenje, u analizi koju zanimaju upravo stavovi savremenika ima najveću vrednost. Zato se razlika izmeñu tekstova nastalih u istom kontekstu ne može objasniti nepoznavanjem „činjenica“ već suprotnom vizurom iz koje su posmatrane, a koja je uslovljena različitim ideološkim načelima koja su autore vodila. U tom smislu, tekstovi savremenika o zbivanjima koja su u toku i sami se moraju posmatrati kao „delovi procesa“ 7 koji se analizira.

  • Print-ISBN-13: 978-86-7208-170-1
  • Page Count: 589
  • Publication Year: 2010
  • Language: Serbian