Power – Opposition – Alternative Cover Image

Vlast - opozicija - alternativa
Power – Opposition – Alternative

Author(s): Ivan Đurić
Contributor(s): Sonja Biserko (Editor), Latinka Perović (Editor), Seška Stanojlović (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Sociology, Military history, Recent History (1900 till today), Government/Political systems, Studies in violence and power, Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Peace and Conflict Studies
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Serbia; political power; Serbo-Croatian conflict; politics; history; Russians; Srebrenica; war; 1980's; 1990's;
Summary/Abstract: Pred čitaocem je posthumna knjiga Ivana Đurića Vlast, opozicija, alternativa. Naslov, koji ne potiče od autora već od priređivača knjige, sažima njen sadržaj: u središtu su pomenuti fenomeni u Srbiji u poslednje dve, prelomne, decenije XX veka. Običan za knjigu univerzitetskog profesora u Beogradu, Parizu, ili bilo gde, naslov knjige, odnosno njen sadržaj, neobičan je svuda za istoričara – vizantologa.1 Međutim, u istoriji srpske intelektualne elite, kojoj pripada i Ivan Đurić, ova neobičnost je više pravilo nego izuzetak. Odrastao u porodici sa više univerzitetskih profesora, školovan u najdužem razdoblju mira u novijoj istoriji Srbije, sa jasno ispoljenim talentom, koji mu je, uz sve ostalo, otvarao put u uspešnu akademsku karijeru – Ivan Đurić je bio i savremenik kraja jedne ideologije i na njoj zasnovanog monističkog političkog sistema, kao i kraja nekolikih socijalističkih država: među njima i vlastite države, Jugoslavije.

  • Print-ISBN-13: 978-86-7208-157-2
  • Page Count: 384
  • Publication Year: 2009
  • Language: Serbian