What Kind of or How Big the State - The Views on the Political and Social History of Serbia from 19th to 21st Century Cover Image

Kakva ili kolika država – Ogledi o političkoj i društvenoj istoriji Srbije XIX–XXI veka
What Kind of or How Big the State - The Views on the Political and Social History of Serbia from 19th to 21st Century

Author(s): Olga Popović-Obradović
Contributor(s): Latinka Perović (Editor), Sonja Biserko (Editor), Seška Stanojlović (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Christian Theology and Religion, Politics, History, Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Political Theory, Sociology, Political history, Social history, Modern Age, Recent History (1900 till today), Theology and Religion, Government/Political systems, International relations/trade, Politics and society, 19th Century, Eastern Orthodoxy
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Serbia; from 19th to 21st century; constitution; parliamentarianism; socialism; radicalism; liberalism; conservatism; modern society; position of woman; Yugoslavia; Serbian Orthodoxy Church; political history; social history; Montenegro; Srebrenica;
Summary/Abstract: Događa se da neki stvaraoci u nauci dobiju još za života izabrana i sabrana dela. Nekima se to dogodi vrlo pozno, a nekima nikada. Delo onih stvaralaca koje smrt pokosi u naponu snage, kada njihovo delo još nije fizički doseglo obim izabranih i sabranih dela, najčešće ostane rasuto i bez uvida u njegovu celinu, biva čitano parcijalno, samo iz profesionalnih potreba, u vrlo uskom krugu posvećenih. Više razloga deluje na odnos jedne kulture, jedne naučne zajednice, prema pojedinačnom udelu u njoj. Ima, dakako, efemernih rezultata, i što je kultura bogatija, margina je zbog oštrijih kriterija veća. Ima i nemara, ali i profesionalnog egoizma, lične surevnjivosti i taštine, često u kombinaciji sa manjom ili većom pozicijom u društvenoj moći. Međutim, postoji i spontana, samopodrazumevajuća marginalizacija određenog stvaralaštva. Ona potiče iz dugotrajne koncentracije na zadate ciljeve kakvi su, najpre za usmenu istoriju a zatim i za srpsku istoriografiju, bez sumnje bili i ostali – oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda u jednu državu. Iz perspektive nacionalne ideologije, monističko mišljenje o istoriji naroda predstavlja conditio sine qua non ostvarenja pomenutih ciljeva. Samim tim, odstupanje od njega je izdaja a najmanje što njemu sleduje je zaborav.

  • Print-ISBN-13: 978-86-7208-155-8
  • Page Count: 644
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian