Ethics of Feminism Cover Image

Etika feminizma
Ethics of Feminism

Author(s): Ksenija Atanasijević
Contributor(s): Ljiljana Vuletić (Editor), Sonja Biserko (Editor), Latinka Perović (Editor), Seška Stanojlović (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Philosophy, Social Sciences, Gender Studies, Essay|Book Review |Scientific Life, Ethics / Practical Philosophy, Political Philosophy, Sociology, Social differentiation, Conference Report, Book-Review
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: feminism; ethics; woman; politics; public life; conference reports; feminist movement; philosophical and literary works; reviews; Plato; Euripides; Aeschylus;
Summary/Abstract: Izborom tekstova dr Ksenije Atanasijević Etika feminizma obuhvaćeni su oni njeni radovi u kojima se ona bavila temom žene. Već na prvi pogled pada u oči da je Ksenija Atanasijević napisala mnogo takvih tekstova, u raznim žanrovskim oblicima i u veoma širokom tematskom okviru. Pisala je o: filozofiji feminizma; tretmanu žene u filozofskim i literarnim delima; zatim o stvaralaštvu žena, životima istaknutih žena i njihovim dostignućima; feministima i antifeministkinjama; borbi žena da ostvare politička, ekonomska i socijalna prava; organizacijama žena kod nas i u inostranstvu; bliskosti feminističke i pacifističke ideologije. Uz to, napisala je niz prikaza i ocena domaćih i stranih knjiga o ženi i feminizmu, kao i knjiga koje su napisale žene. Ovi tekstovi su publikovani u intervalu od 1923. godine, kad u časopisu Ženski pokret izlazi njena prva studija koja eksplicitno ima za temu ženu — “O emancipaciji žena kod Platona” —, do 1959. godine, kad je u listu Republika izašao prikaz “80–godišnjica smrti Žorž Sandove”. Osim toga, i u svojim drugim tekstovima o filozofskim i književnim ili teorijskim temama, na primer u studijama o lirskom filozofiranju Rabindranata Tagore i filozofiji Božidara Kneževića, Ksenija Atanasijević, kad za to ima povoda, ne zaobilazi temu žene. Bezmalo, tokom celog svog bogatog, plodnog i raznovrsnog stvaranja naša najveća filozofkinja, naprestano je pisala o ženi i ženskoj sudbini.

  • Print-ISBN-13: 978-86-7208-151-0
  • Page Count: 216
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian