Between Anarchy and Autocracy - Serbian Society at the Transition of Centuries (XIX-XXI) Cover Image

Između anarhije i autokratije – Srpsko društvo na prelazima vekova (XIX-XXI)
Between Anarchy and Autocracy - Serbian Society at the Transition of Centuries (XIX-XXI)

Author(s): Latinka Perović
Contributor(s): Sonja Biserko (Editor), Seška Stanojlović (Editor), Latinka Perović (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Anthropology, Social Sciences, Gender Studies, Sociology, Political history, Modern Age, Recent History (1900 till today), Culture and social structure , Studies in violence and power, Health and medicine and law, Nationalism Studies, 19th Century
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Serbia; modernization; 19th and 20th century; patriarchy; nationalism; tradition; elite; East and West; politics; ideology; Milan Piroćanac; violence; development of Serbian state;
Summary/Abstract: Ogledi koji čine sadržaj ove knjige nastali su u proteklih dvadeset pet godina kao rezultat mojih istraživanja srpske države i društva. Najveći broj ogleda objavljen je u zbornicima sa naučnih skupova ili u tematskim zbornicima, u istorijskim časopisima ili kao uvod u kritička izdanja istorijskih izvora koja sam priredila. Manji je broj ogleda koji se prvi put objavljuju u ovoj knjizi: kao osnova za njih poslužila su naučna predavanja koja sam održala u pomenutom razdoblju. Tri ogleda predstavljaju moje osvrte na dve biografije i jednu autobiografiju. Uvrstila sam ih u ovu knjigu primarno zato što oni upotpunjuju sliku o srpskoj intelektualnoj eliti, kojoj je u knjizi posvećeno jedno poglavlje. Ali i zato što je njihovo objavljivanje rezultat isključivo nesebičnog ličnog pregalaštva Ljiljane Vuletić i Aleksandra Lebla.

  • Print-ISBN-10: 86-7208-131-5
  • Page Count: 435
  • Publication Year: 2006
  • Language: Serbian