Paper proceedings of the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development Cover Image

Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului
Paper proceedings of the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development

Contributor(s): Alexandru-Ionuţ Petrişor (Editor), Vasile Meita (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy, Fine Arts / Performing Arts, Architecture, Review, General Reference Works, Geography, Regional studies, National Economy, Micro-Economics, Physical Geopgraphy, Human Geography, Regional Geography, Environmental Geography, Applied Geography, Political Theory, Governance, Sociology, Government/Political systems, Socio-Economic Research, Transport / Logistics
Published by: INCD URBAN-INCERC
Keywords: URBAN-INCERC; conferinţă; conference; urbanism; amenajarea teritoriului; spatial planning; construcţii; buildings; constructions
Summary/Abstract: Includes full papers presented in the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development

  • Page Count: 202
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Romanian, French
Analiza riscului privind implementarea unor proiecte de zona liberă la granita cu Republica Moldova

Analiza riscului privind implementarea unor proiecte de zona liberă la granita cu Republica Moldova
(Analysis of risk in implementing projects in the free zone at the frontier with the Republic of Moldova)

Spatial analysis of the contribution of Romanian geographers to spatial planning

Spatial analysis of the contribution of Romanian geographers to spatial planning
(Spatial analysis of the contribution of Romanian geographers to spatial planning)

Mitigating complexity to enhance sustainability governance of intelligent mobility: A system engineering-based methodological framework

Mitigating complexity to enhance sustainability governance of intelligent mobility: A system engineering-based methodological framework
(Mitigating complexity to enhance sustainability governance of intelligent mobility: A system engineering-based methodological framework)

Performanţa de reacţie la foc a produselor pentru construcţii

Performanţa de reacţie la foc a produselor pentru construcţii
(Fire performance of building products)

Conceptul de rezilienţă seismică în domeniul construcţiilor

Conceptul de rezilienţă seismică în domeniul construcţiilor
(The concept of seismic resilience in civil engineering)

Virtuality and reality of heritage buildings - Part I: Medieval church case studies

Virtuality and reality of heritage buildings - Part I: Medieval church case studies
(Virtuality and reality of heritage buildings - Part I: Medieval church case studies)

Virtuality and reality of heritage buildings - Part II. Comparative case studies, contemporary visions

Virtuality and reality of heritage buildings - Part II. Comparative case studies, contemporary visions
(Virtuality and reality of heritage buildings - Part II. Comparative case studies, contemporary visions)

Cercetarea prin proiect. Mobilitatea ca punct de pornire – o abordarea holistică a locuirii

Cercetarea prin proiect. Mobilitatea ca punct de pornire – o abordarea holistică a locuirii
(Research by design. Mobility as a start point - a holistic approach to housing)

Cadrul legislativ european şi national al produselor pentru construcţii – trecut şi prezent

Cadrul legislativ european şi national al produselor pentru construcţii – trecut şi prezent
(EU and national legislative framework of building products - past and present)

Performanţe structurale ale pereţilor din pământ realizaţi prin tehnologii de punere în operă specifice

Performanţe structurale ale pereţilor din pământ realizaţi prin tehnologii de punere în operă specifice
(Structural performance of earth walls produced by specific implementation technologies)

Conceptul “smart city” ca premisă a dezvoltării durabile coordonate si coerente

Conceptul “smart city” ca premisă a dezvoltării durabile coordonate si coerente
(The “smart city” concept as a premise of coordinated and coherent sustainable development)

Reducerea riscului seismic - fundamentul unei dezvoltării durabile

Reducerea riscului seismic - fundamentul unei dezvoltării durabile
(Reduction of the sesimic risk - foundation of sustainability)

Cercetări experimentale privind sistemul de realizare a pereţilor din argilă nearsă

Cercetări experimentale privind sistemul de realizare a pereţilor din argilă nearsă
(Experimental researches on the system of producing unbound clay walls)

Contribuţiile materialelor inovative la dezvoltarea durabilă a construcţiilor

Contribuţiile materialelor inovative la dezvoltarea durabilă a construcţiilor
(Contribution of innovative materials to the sustainable building develiopment)

Cercetări experimentale privind sisteme de fundare inovative

Cercetări experimentale privind sisteme de fundare inovative
(Experimental researches on innovative foundation systems)

Certificarea mortarelor uscate şi adezivilor ceramici pe baza cercetărilor experimentale desfăşurate în cadrul laboratorului INCERC sucursala Cluj-Napoca

Certificarea mortarelor uscate şi adezivilor ceramici pe baza cercetărilor experimentale desfăşurate în cadrul laboratorului INCERC sucursala Cluj-Napoca
(Dry mortars and ceramic adhesives certification based on experimental research carried out at INCERC laboratory, Cluj-Napoca branch)

Utilizarea sustenabilă a betonului torcretat pe plan naţional şi internaţional

Utilizarea sustenabilă a betonului torcretat pe plan naţional şi internaţional
(Shotcrete sustainability at national and international level)

Cercetări experimentale privind încercarea in-situ a grinzilor din beton armat prin încărcări statice – studiu de caz

Cercetări experimentale privind încercarea in-situ a grinzilor din beton armat prin încărcări statice – studiu de caz
(Research regarding in-situ testing of reinforced concrete beams using static load tests – case study)

Dezvoltarea betonului verde prin integrarea compoziţională a adaosurilor minerale locale (subproduse sau deşeuri)

Dezvoltarea betonului verde prin integrarea compoziţională a adaosurilor minerale locale (subproduse sau deşeuri)
(Green concrete development by compositional integration of local mineral additions (by-products or wastes))

Agrementarea tehnică a căminelor de vizitare din beton armat, cu dimensiuni mari, nestandardizate

Agrementarea tehnică a căminelor de vizitare din beton armat, cu dimensiuni mari, nestandardizate
(Technical approval of large, non-standard, reinforced concrete manholes)

(Pre)fabricat în România. Inovaţii autohtone în aplicarea unui tip internaţional

(Pre)fabricat în România. Inovaţii autohtone în aplicarea unui tip internaţional
((Factory) made in Romania. Local innovations in the application of an international type)

A review of artificial neural networks used for estimating mechanical soil parameters

A review of artificial neural networks used for estimating mechanical soil parameters
(A review of artificial neural networks used for estimating mechanical soil parameters)

Comportarea pereţilor din zidărie realizaţi cu blocuri ceramice cu goluri verticale la încărcări seismice

Comportarea pereţilor din zidărie realizaţi cu blocuri ceramice cu goluri verticale la încărcări seismice
(Behavior of masonry walls made up of ceramic blocks with vertical gaps under seismic actions)

Determinarea gradelor de acoperire ale instalaţiilor solare pentru litoralul românesc

Determinarea gradelor de acoperire ale instalaţiilor solare pentru litoralul românesc
(Determining the coverage levels of solar installations for the Romanian seaside)

The importance of social media in smart cities

The importance of social media in smart cities
(The importance of social media in smart cities)