Autobiographic fiction in Postmodern Literature Cover Image
  • Offer for Individuals Only 5.00 €

Yeniötesi Yazında Özkurmaca
Autobiographic fiction in Postmodern Literature

Author(s): Ali Tilbe
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, General Reference Works
Published by: Transnational Press London
Keywords: özkurmaca;yazın; toplumbilimi; postmodern; özyaşamöyküsü;
Summary/Abstract: Bu çalışmada, özkurmacanın açınımını anlayabilmek için, öncelikle Philippe Lejeune’ün yaklaşımıyla özyaşamöyküsü türünün tarihsel gelişimi ve niteliklerini belirlemeye çalışacağız. Özkurmaca kavramı, açık bir biçimde Yeniötesi dönemin bir ürünüdür. Bu nedenle, yeni (fr. moderne) ve yeniötesici (fr. postmoderniste) kurama özel bir bölüm açarak, yazınsal düzlemde yenilikçilikle (fr. modernisme) yeniötesicilik arasındaki benzerlikleri ve ayrıklıkları göstermeye çalışacağız. Daha sonra, özkurmaca kavramını yeniötesici ulamına yerleştirmeye ve günümüzde de süren son tartışmaları açımlamaya çaba göstereceğiz.Bu çalışmada, çok sayıda benli anlatı yazarının yapıtlarından örnekler verilirken, son bölümde son dönemin en önemli benli anlatı yazarlarından birisi olan Annie Ernaux’nun Passion simple ile L’Occupation adlı romanlarına özkurmaca bir okuma yapmak için özel bir bölüm açılacaktır.

  • Print-ISBN-13: 978-1-912997-18-3
  • Page Count: 246
  • Publication Year: 2019
  • Language: Turkish