Where it goes together and where doesn´t: reconciling work and care in an international perspective Cover Image

Kde to ladí a kde skřípe: slaďování práce a péče v mezinárodní perspektive
Where it goes together and where doesn´t: reconciling work and care in an international perspective

Contributor(s): Nina Bosničová (Editor), Jitka Kolářová (Editor), Ondřej Klimeš (Editor), Stanislav Gerstner (Illustrator)
Subject(s): Gender Studies, Labor relations, Welfare systems, Social development, Family and social welfare, Demography and human biology, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Family; childcare; demography; parenting; employed parents; personal life; professional life; work-life balance; social policy; parental leave; maternity leave; labour market; gender roles; family support;
Summary/Abstract: Vážení ctenári, vážené ctenárky, listujete publikací, která se venuje možnostem sladování pracovního a soukromého života vK nekolika evropských zemích: krome Ceské republiky se zameruje na Slovensko, Nemecko a Polsko. Mezinárodní perspektiva daná pohledy zemí, které jsou nám blízké nejen geograficky, ale predevším kulturne a historicky, muže prinést inspiraci pro další smerování politiky zamestnanosti a rodinné a sociální politiky vK Ceské republice. Pokud jde oK postavení žen a mužu a vnímání jejich rolí, mužeme uK našich sousedu videt jisté podobnosti, príspevky vK této publikaci však ukazují, že konkrétní legislativní opatrení se vK jednotlivých zemích mohou výrazne lišit, a tedy iK formovat reálné životy žen a mužu odlišným zpusobem. Napríklad polský príspevek Julie Kubisy nám dává nahlédnout na vývoj vK posledních desetiletích a ukazuje konkrétní dopady tamejší rodinné politiky, at už jde oK zrušení rodicovského príspevku nebo legislativní zakotvení otcovské dovolené a práce chuv. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-40-7
  • Page Count: 72
  • Publication Year: 2012
  • Language: Czech
(Ne)delání rodinné politiky v České republice

(Ne)delání rodinné politiky v České republice
(-)

Otcovská dovolená a zákon o péci o deti do trí let v Polsku

Otcovská dovolená a zákon o péci o deti do trí let v Polsku
(-)

Rodina a práca - dobré praxe zo Slovenska

Rodina a práca - dobré praxe zo Slovenska
(-)

Rodinná centra v Nemecku – péce, poradenství a podpora na jednom míste

Rodinná centra v Nemecku – péce, poradenství a podpora na jednom míste
(-)

Sladování rodinného a pracovního života – rodina je faktor úspechu

Sladování rodinného a pracovního života – rodina je faktor úspechu
(-)

Mateřská nebo rodičovský čas?

Mateřská nebo rodičovský čas?
(-)

Jak fungují jesle na Praze 4: príklad dobré praxe rané péce

Jak fungují jesle na Praze 4: príklad dobré praxe rané péce
(-)