Tito - Views and Interpretations Cover Image
 • Offer for Individuals Only 40.00 €

Tito - Viđenja i tumačenja
Tito - Views and Interpretations

Contributor(s): Olga Manojlović-Pintar (Editor), Mile Bjelajac (Editor), Radmila Radić (Editor), Zoran Janjetović (Translator), Aleksej J. Timofejev (Translator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Governance, Sociology, Military history, Political history, Recent History (1900 till today), Government/Political systems, International relations/trade, Sociology of Culture, WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism, Sociology of Politics
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Josip Broz Tito; Yugoslavia; The Second World War; Communist Party of Yugoslavia; communism; socialism; ideology; military; governance; life-time president; Yugoslav National Army; worshiping Tito; titoism; cult of personality; culture; remembrance;
Summary/Abstract: Institut za noviju istoriju Srbije je, u saradnji sa Arhivom Jugoslavije i Südost Institutom iz Regenzburga, u maju 2010. godine u Beogradu organizovao međunarodni naučni skup pod nazivom „TITO: viđenja i tumačenja". Tokom tri dana više od sedamdeset učesnika iz petnaest zemalja (Bosne i Hercegovine, Bugaske, Crne Gore, Češke, Francuske, Hrvatske, Indije, Makedonije, Nemačke, Rusije, SAD-a, Slovenije, Srbije, Švajcarske, Velike Britanije) je izlagalo svoja istraživanja i zaključke i polemisalo o različitim aspektima političke i ideološke delatnosti Josipa Broza Tita, kao i o brojnim interpretacijama Tita kao simbola koji je korišćen u procesima (de)konstrukcije jugoslovenkog društva. Bio je to prvi pokušaj okupljanja akademske i šire društvene zajednice kroz razgovor o delatnosti složene političke i istorijske ličnosti kakva je bio Josip Broz Tito. Skup je bio podeljen u četiri panela, koji su segmentirani na uže programske celine: Josip Broz i Tito u javnom prostoru; Napuštanje margine: jugoslovenska spoljna politika i Josip Broz Tito; Tito, Jugoslavija i Jugosloveni: unutrašnjopolitički i kulturni kontekst; Kultura sećanja. Organizatori su pošli od stava da se o Josipu Brozu Titu može govoriti kao o jednoj od ključnih političkih ličnosti iz vremena hladnog rata, ali i kao o intrigantnom fenomenu snažno prisutnom u javnom polju posle pada Berlinskog zida. Složena politička figura je dobila snagu kompleksnog simbola koji je, međutim, najčešće simlifikovan i jednostrano prezentovan. Veliki broj publicističkih radova stvarao je uprošćenu sliku prošlosti Jugoslavije, koja je unosila dodatne teškoće pri definisanju sistema vrednosti u sadašnjosti. Od nekritične glorifikacije do brutalne banalizacije i satanizacije, Tito je bio predmet brojnih pokušaja (zlo)upotrebe prošlosti. [...]

 • Print-ISBN-13: 978-86-7005-097-6
 • Page Count: 866
 • Publication Year: 2011
 • Language: English, Slovenian, Serbian
Josip Broz Tito: Različite istorijske perspektive

Josip Broz Tito: Različite istorijske perspektive
(Josip Broz Tito: Different Historical Perspectives)

 • Price: 4.50 €
„Bratstvo i jedinstvo" u političkom govoru jugoslovenskih komunista 1919-1945. godine

„Bratstvo i jedinstvo" u političkom govoru jugoslovenskih komunista 1919-1945. godine
(„Brotherhood and Unity" in Political Parlance of the Yugoslav Communists 1919-1945)

 • Price: 4.50 €
Jugoslovenstvo Josipa Broza Tita: kontinuitet ili diskontinuitet?

Jugoslovenstvo Josipa Broza Tita: kontinuitet ili diskontinuitet?
(Tito's Yugoslavism: Continuity or Discontinuity?)

 • Price: 4.50 €
Josip Broz Tito i jugoslovenski federalizam (1963-1974)

Josip Broz Tito i jugoslovenski federalizam (1963-1974)
(Josip Broz Tito and the Yugoslav Federalism (1963-1974))

 • Price: 5.00 €
Tito: Glavna ličnost, vođa... uz druge Ili kako dovesti u pitanje mit o imobilizmu za vreme socijalizma

Tito: Glavna ličnost, vođa... uz druge Ili kako dovesti u pitanje mit o imobilizmu za vreme socijalizma
(Tito: The Main Character, Leader... Along with the Others or How to Challenge the Myth of Immobilism Socialism)

 • Price: 4.50 €
Jugoslovenska posleratna emigracija i Josip Broz Tito. Naša reč o sukobu sa IB-om 1948-1949.

Jugoslovenska posleratna emigracija i Josip Broz Tito. Naša reč o sukobu sa IB-om 1948-1949.
(The Yugoslav Post-War Emigration and Josip Broz Tito. Naša reč about the Conflict with the Informbuerau 1948-1949)

 • Price: 4.50 €
Josip Broz Tito i patrijarsi Srpske pravoslavne crkve (Gavrilo, Vikentije i German)

Josip Broz Tito i patrijarsi Srpske pravoslavne crkve (Gavrilo, Vikentije i German)
(Josip Broz Tito and the Patriarchs of the Serbian Orthodox Church (Gavrilo, Vikentije, and German))

 • Price: 4.50 €
„Deset godina komunističkog raja" Miloš Moskovljević o Titovim pogledima na ekonomsku politiku (Dnevničke beleške 1949-1955. godine)

„Deset godina komunističkog raja" Miloš Moskovljević o Titovim pogledima na ekonomsku politiku (Dnevničke beleške 1949-1955. godine)
(„10 Years of Communist Paradise" Miloš Moskovljević on Tito's Views on Economic Policy Diary Notes 1949-1955)

 • Price: 4.50 €
Dobrica Ćosić o Josipu Brozu Titu. Skica za istraživanje političkog i intelektualnog odnosa

Dobrica Ćosić o Josipu Brozu Titu. Skica za istraživanje političkog i intelektualnog odnosa
(Dobrica Ćosić on Josip Broz Tito. A Sketch for a Research of a Political and Intellectual Relationship)

 • Price: 6.00 €
Ljudi na strateškim mestima. Uzroci, posledice i smisao sukoba Josipa Broza Tita i Milovana Đilasa na Trećem (vanrednom) plenumu CK SKJ 1954. godine

Ljudi na strateškim mestima. Uzroci, posledice i smisao sukoba Josipa Broza Tita i Milovana Đilasa na Trećem (vanrednom) plenumu CK SKJ 1954. godine
(People in Strategic Posts. Reasons, Consequences and the Meaning of the Conflict Between Josip Broz Tito and Milovan Djiias at the Third (Extraordinary) Plenum of the Central Committee of the Union of the Communists of Yugoslavia in 1954)

 • Price: 6.00 €
Pristup Titovog režima Kosovu krajem pedesetih godina

Pristup Titovog režima Kosovu krajem pedesetih godina
(The Approach of Tito's Regime to Kosovo in the Late 1950s)

 • Price: 4.50 €
Slovenci i Tito u prošlosti i danas

Slovenci i Tito u prošlosti i danas
(Slovenians and Tito in the Past and Today)

 • Price: 4.50 €
Josip Broz Tito i nacionalni identitet Muslimana u Bosni i Hercegovini – dva viđenja

Josip Broz Tito i nacionalni identitet Muslimana u Bosni i Hercegovini – dva viđenja
(Josip Broz Tito and the National Identity of Muslims in Bosnia and Herzegovina - Two Views)

 • Price: 4.50 €
Albanska manjina u Titovoj Jugoslaviji kao faktor u jugoslovensko-albanskim odnosima (1945-1953)

Albanska manjina u Titovoj Jugoslaviji kao faktor u jugoslovensko-albanskim odnosima (1945-1953)
(The Albanian Minority in Tito's Yugoslavia as a Factor in the Yugoslav-Albanian Relations (1945-1953))

 • Price: 4.50 €
Titove dileme o AVNOJ-u i o ustavnom uređenju Jugoslavije 1943-1946. godine. Sa posebnim osvrtom na Republiku Makedoniju

Titove dileme o AVNOJ-u i o ustavnom uređenju Jugoslavije 1943-1946. godine. Sa posebnim osvrtom na Republiku Makedoniju
(Tito's Dilemmas Concerning the AVNOJ and the Constitutional Order of Yugoslavia 1943-1946. With Special Reference to the Republic of Macedonia)

 • Price: 4.50 €
Uloga Josipa Broza Tita u definisanju srpskog etničkog prostora

Uloga Josipa Broza Tita u definisanju srpskog etničkog prostora
(The Role of Josip Broz Tito in Defining the Serbian Ethnic Territory)

 • Price: 4.50 €
„Rijetki trenuci odmora" Tito i slobodno vrijeme

„Rijetki trenuci odmora" Tito i slobodno vrijeme
(„Rare Moments of Rest" Tito and Leisure)

 • Price: 4.50 €
Pogledi Josipa Broza na neke probleme jugoslovenskog društva šezdesetih godina 20. veka

Pogledi Josipa Broza na neke probleme jugoslovenskog društva šezdesetih godina 20. veka
(Josip Broz's Views on Some Problems of the Yugoslav Society in 1960s)

 • Price: 4.50 €
„Staro ne smije više nikad da se vrati". Tito i privredna politika FNRJ 1945-1955. godine

„Staro ne smije više nikad da se vrati". Tito i privredna politika FNRJ 1945-1955. godine
(„The Old Must Never Come Again". Tito and the Economic Policy 1945-1955)

 • Price: 4.50 €
Između javnog i privatnog: Tito o svakodnevici žena u socijalizmu

Između javnog i privatnog: Tito o svakodnevici žena u socijalizmu
(Between the Public and Private: Tito about a Woman's Everyday Life in Socialism)

 • Price: 4.50 €
Titove titule: Josip Broz i naučne ustanove

Titove titule: Josip Broz i naučne ustanove
(Tito's Titles: Josip Broz and Scholarly Institutions)

 • Price: 4.50 €
Tito's Yugoslavia as the Pivotal State of the Non-Aligned

Tito's Yugoslavia as the Pivotal State of the Non-Aligned
(Tito's Yugoslavia as the Pivotal State of the Non-Aligned)

 • Price: 4.50 €
Tito i nesvrstani. Iskušenja na putu stvaranja asocijacije vanblokovskih država

Tito i nesvrstani. Iskušenja na putu stvaranja asocijacije vanblokovskih država
(Tito and the Non-Aligned. Difficulties on the Way to Creating an Association of Out-of-Blocks States)

 • Price: 4.50 €
Havana 1979: Labudova pesma Titove lične diplomatije

Havana 1979: Labudova pesma Titove lične diplomatije
(Havana 1979: Swan Song of Tito's Personal Diplomacy)

 • Price: 4.50 €
Viđenje Tita u američkim dokumentima 1951-1958.

Viđenje Tita u američkim dokumentima 1951-1958.
(The Perception of the President of Tito in American Documents 1951-1958)

 • Price: 4.50 €
Indian Perceptions of Marshall President Josip Broz Tito: Yesterday and Today

Indian Perceptions of Marshall President Josip Broz Tito: Yesterday and Today
(Indian Perceptions of Marshall President Josip Broz Tito: Yesterday and Today)

 • Price: 4.50 €
Sovjetsko-jugoslovenski sukob 1948.godine: Loša volja Staljina ili svestan izbor Josipa Broza Tita. Problem interpretacije

Sovjetsko-jugoslovenski sukob 1948.godine: Loša volja Staljina ili svestan izbor Josipa Broza Tita. Problem interpretacije
(The Soviet-Yugoslav Conflict of 1948: Stalin's Bad Will or Tito's Conscious Choice. The Problem of Interpretation)

 • Price: 4.50 €
Aktiviranje jugoslovenskih informbiroovaca u Čehoslovačkoj 1968. godine

Aktiviranje jugoslovenskih informbiroovaca u Čehoslovačkoj 1968. godine
(Activation of the Yugoslav Adherents of the Informbuerau in Czechoslovakia in 1968)

 • Price: 5.00 €
Josip Broz Tito i čehoslovačka javnost 1945-1948. godine

Josip Broz Tito i čehoslovačka javnost 1945-1948. godine
(Josip Broz Tito and the Czechoslovak Public 1945-1948)

 • Price: 4.50 €
Tito i Austrijanci: Susreti Josipa Broza Tita sa vodećim ličnostima austrijske politike 60-ih i 70-ih godina

Tito i Austrijanci: Susreti Josipa Broza Tita sa vodećim ličnostima austrijske politike 60-ih i 70-ih godina
(Tito and the Austrians: Meetings of Josip Broz Tito with the Leading Personages of Austrian Politics in 1960s and 1970s)

 • Price: 4.50 €
Poseta Josipa Broza Tita Italiji 1971. godine

Poseta Josipa Broza Tita Italiji 1971. godine
(The Visit of Josip Broz Tito to Italy in 1971)

 • Price: 4.50 €
Jugoslavija i nastanak Izraela 1945-1948. godine

Jugoslavija i nastanak Izraela 1945-1948. godine
(Yugoslavia and the Creation of Israel 1945-1948)

 • Price: 4.50 €
Titoizam: tri perspektive

Titoizam: tri perspektive
(Titoism: Three Perspectives)

 • Price: 4.50 €
Tri Titove Jugoslavije: moćna, napredna i zločinačka. Tri kontekstualna okvira istoriografskih tumačenja istorije socijalističke Jugoslavije

Tri Titove Jugoslavije: moćna, napredna i zločinačka. Tri kontekstualna okvira istoriografskih tumačenja istorije socijalističke Jugoslavije
(The Three Yugoslavias of Tito: the Powerful One, the Progressive One and the Criminal One. Three Contextual Frames of Historiographical Interpretation of the Socialist Yugoslavia)

 • Price: 4.50 €
The Past With a Future: The Emancipatory Potential of Yugonostalgia

The Past With a Future: The Emancipatory Potential of Yugonostalgia
(The Past With a Future: The Emancipatory Potential of Yugonostalgia)

 • Price: 5.00 €
Herojstvo, mučeništvo i karizma u civilnoj religiji titoizma. Proturječja između Titovog kulta i kulta narodnih heroja Jugoslavije

Herojstvo, mučeništvo i karizma u civilnoj religiji titoizma. Proturječja između Titovog kulta i kulta narodnih heroja Jugoslavije
(Heroism, Martyrdom and Charisma in Civil Religion of Titoism. Contradictions between Tito's Cult and the Cult of Peoples' Heroes of Yugoslavia)

 • Price: 4.50 €
Otvaranje i popularizacija: Muzej 25. maj i transformacija prostora Dedinja

Otvaranje i popularizacija: Muzej 25. maj i transformacija prostora Dedinja
(Opening and Popularization: The Museum of May 25 and the Transformation of the Dedinje Neighborhood)

 • Price: 4.50 €
„Druga Tita rodila je vila". Kako se pevalo (o) Titu

„Druga Tita rodila je vila". Kako se pevalo (o) Titu
(Comrade Tito was Born by a Fairy. How one Sung to/about Tito)

 • Price: 4.50 €
Otac svih jugoslovenskih naroda i narodnosti. (Re)interpretacije patrijarhalne figure J. B. Tita u sećanjima bivših Jugoslovena

Otac svih jugoslovenskih naroda i narodnosti. (Re)interpretacije patrijarhalne figure J. B. Tita u sećanjima bivših Jugoslovena
(The Father of all Yugoslav Nations and Nationalities. (Re)interpretations of Partiarchal Role off J. B. Tito Informer Yugoslavs' Memories)

 • Price: 4.50 €
Osavremenjivanje mita maršala Tita: Digitalne sadašnjosti poništenih prošlosti

Osavremenjivanje mita maršala Tita: Digitalne sadašnjosti poništenih prošlosti
(Modernization of Marshal Tito's Cult: Digital Todays of Deleated Yesterdays)

 • Price: 4.50 €
Titova komunikaciona strategija kao politički činilac

Titova komunikaciona strategija kao politički činilac
(Tito's Communication Strategy as a Political Factor)

 • Price: 4.50 €
Tito's Archipelagos: Liminal Spaces of the Third Path

Tito's Archipelagos: Liminal Spaces of the Third Path
(Tito's Archipelagos: Liminal Spaces of the Third Path)

 • Price: 4.50 €
Između avangarde i cenzure: Tito i umetnost šezdesetih

Između avangarde i cenzure: Tito i umetnost šezdesetih
(Between Avant-Garde and Censorship: Tito and the Art in 1960s)

 • Price: 5.00 €
Tito i popularna kultura

Tito i popularna kultura
(Tito and the Popular Culture)

 • Price: 4.50 €
Slika Josipa Broza Tita u partizanskom ratnom spektaklu

Slika Josipa Broza Tita u partizanskom ratnom spektaklu
(Image of J. B. Tito in Partisan War Epics)

 • Price: 4.50 €
Antititovske/antijugoslovenske karikature u Bugarskoj (1948-1953): Slučaj Stršljen

Antititovske/antijugoslovenske karikature u Bugarskoj (1948-1953): Slučaj Stršljen
(The Bulgarian Cartoons against Tito and Yugoslavia (1948-1953): The Case of Hornet)

 • Price: 4.50 €
Sovjetski uticaj i Josip Broz Tito uoči izbijanja ustanka u Jugoslaviji 1941. godine

Sovjetski uticaj i Josip Broz Tito uoči izbijanja ustanka u Jugoslaviji 1941. godine
(The Soviet Influence in Yugoslavia and Josip Broz Tito on the Eve of Uprising in Yugoslavia in 1941)

 • Price: 4.50 €
Tito’s Cult: Chronological Borders and Intensity

Tito’s Cult: Chronological Borders and Intensity
(Tito’s Cult: Chronological Borders and Intensity)

 • Price: 4.50 €
Titov vojni i politički uspon u Drugom svetskom ratu

Titov vojni i politički uspon u Drugom svetskom ratu
(Tito's Military and Political Rise in WWII)

 • Price: 4.50 €
„I posle Tita – Tito”. Održavanje i rušenje Titovog kulta u Srbiji 1980-1990.

„I posle Tita – Tito”. Održavanje i rušenje Titovog kulta u Srbiji 1980-1990.
(„Even After Tito – Tito”. Bolstering and Destroying Tito's Cult in Serbia 1980-1990)

 • Price: 4.50 €
Titov kult u Jugoslovenskoj narodnoj armiji

Titov kult u Jugoslovenskoj narodnoj armiji
(The Tito Cult in the Yugoslav People's Army)

 • Price: 4.50 €
Jugoslovenska armija - oslonac Titovog kulta ličnosti u prvim posleratnim godinama

Jugoslovenska armija - oslonac Titovog kulta ličnosti u prvim posleratnim godinama
(The Yugoslav Army - the Mainstay of Tito's Personality Cult in the First Post-War Years)

 • Price: 5.00 €
Titova podoba v slovenskih učbenikih

Titova podoba v slovenskih učbenikih
(The Image of Tito in Slovenian Textbooks)

 • Price: 4.50 €
Josip Broz Tito na stranicama Vojnoistorijskog glasnika

Josip Broz Tito na stranicama Vojnoistorijskog glasnika
(Josip Broz Tito on the Pages of the Vojnoistorijski glasnik)

 • Price: 4.50 €
Ličnost Josipa Broza Tita u savremenoj makedonskoj istoriografiji

Ličnost Josipa Broza Tita u savremenoj makedonskoj istoriografiji
(Tito's Personality in Contemporary Macedonian Historiography)

 • Price: 4.50 €
O autorima

O autorima
(About the Authors)

 • Price: 4.50 €