EQUAL PROTECTION FOR DIVERSITY - MANUAL FOR PROCEDURE IN CASES OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND INTERSEXUAL PERSONS FOR POLICEWOMEN AND POLICEMEN SECOND, EXTENDED AND REVISED EDITION Cover Image

JEDNAKA ZAŠTITA ZA RAZLIČITOST - PRIRUČNIK O POSTUPANJU U SLUČAJU KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA LEZBJEKI, GEJEVA, BISEKSUALNIH, TRANS* I INTERSPOLNIH OSOBA ZA POLICAJKE I POLICAJCE, DRUGO, DOPUNJENO I IZMIJENJENO IZDANJE
EQUAL PROTECTION FOR DIVERSITY - MANUAL FOR PROCEDURE IN CASES OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND INTERSEXUAL PERSONS FOR POLICEWOMEN AND POLICEMEN SECOND, EXTENDED AND REVISED EDITION

Author(s): Vladana Vasić, Saša Gavrić, Darko Pandurević
Contributor(s): Jozo Blažević (Editor), Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Public Administration, Sociology, Security and defense, Social differentiation, Criminology, Studies in violence and power, Victimology
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: LGBTI persons; Bosnia and Herzegovina; LGBTI activism; discrimination; hate speech; violence; crime; LGBTI victims; police manual;
Summary/Abstract: Društvo u Bosni i Hercegovini karakteriše visok stepen homo/bi/transfobije što je rezultat neznanja, neinformisanosti, kao i razmišljanja da su LGBTI (lezbejke, gej muškarci, biseksualne, trans i interspolne osobe) osobe nešto što ne postoji u našem društvu ili nešto što dolazi sa Zapada. Ovakav stav javnosti dovodi do toga da se LGBTI osobe svakodnevno susreću sa mnogobrojnim problemima, te nerijetko i diskriminacijom i nasiljem zbog svoje seksualne orijentacije ilirodnog identiteta i spolnih karakteristika. LGBTI osobe spadaju u jednu od najnevidljivijih manjinskih grupa u BiH, zbog čega su izloženije i podložnije diskriminaciji i nasilju koji najčešće ostaju neprijavljeni zbog straha od autovanja (javnog otkrivanja njihove seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta i spolnih karakteristika) i nepovjerenja u reakcije državnih institucija. Zbog osjetljivosti i specifičnosti položaja LGBTI osoba u bh. društvu, veoma je bitno posvetiti dodatnu pažnu postupanju sa ovim osobama prilikom prijave krivičnog djela. Ovaj priručnik je namijenjen policijskim službenicima_ama, koji_e imaju značajnu ulogu kada su u pitanju zaštita i ostvarivanje ljudskih prava. Potrebno je da policijski_e službenici_e, kao prva i građanima najbliža instanca zaštite ljudskih prava, razumiju probleme sa kojima se svakodnevno susreću LGBTI osobe, te da budu dovoljno senzibilizirani_e da ovim osobama pristupe na odgovarajući način u slučaju krivičnih djela počinjenih prema ovim osobama.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-50-2
  • Page Count: 65
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian