Old Polish texts and contexts. Vol. 8: An anniversary volume, which is devoted to the creative and organisational output of Professor Jan Malicki and which marks the celebration of his 70th birthday Cover Image
 • Offer for Individuals Only 13.00 €

Staropolskie teksty i konteksty. Tom 8: Tom jubileuszowy, poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin
Old Polish texts and contexts. Vol. 8: An anniversary volume, which is devoted to the creative and organisational output of Professor Jan Malicki and which marks the celebration of his 70th birthday

Contributor(s): Teresa Banaś-Korniak (Editor), Beata Stuchlik-Surowiak (Editor), Dariusz Rott (Editor), Jacek Kwosek (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Library and Information Science, Studies of Literature, Polish Literature, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Jan Malicki; anniversary; Old Polish literature; contexts
Summary/Abstract: The publication is another (eighth) volume in the series “Old Polish texts and contexts”, intended for people who are interested in Old Polish writings and the variety of their contexts. This is an anniversary volume, developed to mark the occasion of Professor Jan Malicki’s 70th birthday. The scholarly articles which are a part of this publication were written by the collaborators and the students of the Professor.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3416-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3415-8
 • Page Count: 278
 • Publication Year: 2018
 • Language: Czech, Polish
Grzechy, posty i bankiety a zdrowie fizyczne i duchowe siedemnastowiecznego sarmaty na podstawie tomów poetyckich Daniela Bratkowskiego (1697) i Hiacynta Przetockiego (1653)

Grzechy, posty i bankiety a zdrowie fizyczne i duchowe siedemnastowiecznego sarmaty na podstawie tomów poetyckich Daniela Bratkowskiego (1697) i Hiacynta Przetockiego (1653)
(Sins, fasting and feasts and their influence on the physical and spiritual wellbeing of a 17th‑century sarmatian on the basis of poetry volumes by Daniel Bratkowski (1697) and Hiacynt Przetocki (1653))

 • Price: 3.00 €
Debata z perspektywy archeologii gatunków – od praktyki do teorii

Debata z perspektywy archeologii gatunków – od praktyki do teorii
(Debate from the perspective of genre archaeology – from practice to theory)

 • Price: 3.00 €
Genologiczne uwarunkowania szkolnego dyskursu kronikarskiego. Rekonesans

Genologiczne uwarunkowania szkolnego dyskursu kronikarskiego. Rekonesans
(Genre aspects of the school chronicle discourse. A foray into the topic)

 • Price: 3.00 €
Kazania Peregryna z Opola w świetle procesu świdnickich beginek z 1332 roku

Kazania Peregryna z Opola w świetle procesu świdnickich beginek z 1332 roku
(The sermons of Peregryn of Opole in the light of the process of the beguines of świdnica in 1332)

 • Price: 3.00 €
Parada brodatych i łysych w „Ogrodzie fraszek” Wacława Potockiego

Parada brodatych i łysych w „Ogrodzie fraszek” Wacława Potockiego
(A parade of the bearded and the bald in „A Garden of Trifles” by Wacław Potocki)

 • Price: 3.00 €
Doskonała poezja jako wizja człowieka doskonałego. Epopeja w ujęciu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Doskonała poezja jako wizja człowieka doskonałego. Epopeja w ujęciu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
(Ideal poetry as a vision of the ideal man. The epic poem according to Maciej Kazimierz Sarbiewski)

 • Price: 3.00 €
Uwagi o mądrości i potrzebie zdobywania wiedzy w wybranych przekazach pisarzy kościelnych z XVII i XVIII wieku

Uwagi o mądrości i potrzebie zdobywania wiedzy w wybranych przekazach pisarzy kościelnych z XVII i XVIII wieku
(Notes on wisdom and the necessity of pursuing knowledge in selected works of ecclesiastical writers in 17th and 18th century)

 • Price: 3.00 €
Tvůrčí činnost dvou českých badatelů o „literárním Slezsku“

Tvůrčí činnost dvou českých badatelů o „literárním Slezsku“
(The academic forays of two czech scholars into the topic of the “literary Silesia”)

 • Price: 3.00 €
Osiemnastowieczne reguły „dla świętego przedsięwzięcia, doświadczania a polepszania” jako zabytek polszczyzny cieszyńskiej

Osiemnastowieczne reguły „dla świętego przedsięwzięcia, doświadczania a polepszania” jako zabytek polszczyzny cieszyńskiej
(18th‑century rules “for the pious deeds, experiences and betterment of the self” as a relic of the cieszyn dialect of polish)

 • Price: 3.00 €
„Bogurodzica” na współczesnej polskiej scenie muzycznej. Kilka słów o recepcji

„Bogurodzica” na współczesnej polskiej scenie muzycznej. Kilka słów o recepcji
(„Bogurodzica” on the contemporary music scene. A few words on critical reception)

 • Price: 3.00 €
Refleksy kultu św. Jana z Kęt w okresie przedbeatyfikacyjnym w materialnej spuściźnie ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku (na marginesie jubileuszu 250‑rocznicy kanonizacji Świętego)

Refleksy kultu św. Jana z Kęt w okresie przedbeatyfikacyjnym w materialnej spuściźnie ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku (na marginesie jubileuszu 250‑rocznicy kanonizacji Świętego)
(Reflections of the worship of st. John Cantius in the pre‑beatification period in the material legacy of rev. Grzegorz Jan Zdziewojski of Łask (on the margins of the 250th anniversary of the canonization of the Saint))

 • Price: 3.00 €
Polski Roland, czyli o literackich kreacjach Stanisława Strusa

Polski Roland, czyli o literackich kreacjach Stanisława Strusa
(The polish Roland, or on the literary creations of Stanisław Strus)

 • Price: 3.00 €
„Metamorfozy” Owidiusza w przekładzie Stanisława Schneidra

„Metamorfozy” Owidiusza w przekładzie Stanisława Schneidra
(Stanisław Schneider’s translation of Ovid’s „Metamorphoses”)

 • Price: 3.00 €
Lipy czarnoleskie, lipy borzęcińskie. Na podstawie twórczości Jana Kochanowskiego i Józefa Barana

Lipy czarnoleskie, lipy borzęcińskie. Na podstawie twórczości Jana Kochanowskiego i Józefa Barana
(The lindens of Czarnolas, the lindens of Borzęcin. On the works of Jan Kochanowski and Józef Baran)

 • Price: 3.00 €
„Wio Bury do góry”. Tajniki zbójeckiego rzemiosła w „Chronografii albo Dziejopisie żywieckim” Andrzeja Komonieckiego

„Wio Bury do góry”. Tajniki zbójeckiego rzemiosła w „Chronografii albo Dziejopisie żywieckim” Andrzeja Komonieckiego
(„Wio Bury do góry“. The secrets of the bandit profession in „Chronography or the Chronicle of Żywiec” by Andrzej Komoniecki)

 • Price: 3.00 €
David Hoppius i jego parafrazy horacjańskie (prolegomena)

David Hoppius i jego parafrazy horacjańskie (prolegomena)
(David Hoppius and his paraphrases of Horace (prolegomena))

 • Price: 3.00 €