LABOUR MARKET Cover Image

RYNEK PRACY
LABOUR MARKET

Contributor(s): Maria Agnieszka Paszkowicz (Editor), Anatolii Hrynenko (Editor), Bogusław Pietrulewicz (Editor)
Subject(s): Economy, National Economy, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Keywords: człowiek; społeczeństwo; gospodarka; man; society; economy; человек; общество; экономика

  • Print-ISBN-13: 978-83-932280-7-2
  • Page Count: 217
  • Publication Year: 2014
  • Language: Russian, Polish
Безработица как один из ключевых индикаторов социальной сплоченности общества: ситуация в Украине, Польше и других странах Европы

Безработица как один из ключевых индикаторов социальной сплоченности общества: ситуация в Украине, Польше и других странах Европы
(Unempolyment as one of key indicators of social cohesion: the situation in Ukraine, Poland and other european states)

Социальное страхование как механизм обеспечения социальной безопасности населения

Социальное страхование как механизм обеспечения социальной безопасности населения
(Social insurance as a mechanism to ensure the social security of the population)

Rynek pracy a bezpieczeństwo

Rynek pracy a bezpieczeństwo
(Labour market and safety at work)

Социальная безопасность рынка труда Украины: анализ тенденций, перспективы

Социальная безопасность рынка труда Украины: анализ тенденций, перспективы
(Social security of the Ukrainian labour market: an analysis of trends and prospects)

Влияние антидепопуляционной трудовой миграции на состояние рынка труда

Влияние антидепопуляционной трудовой миграции на состояние рынка труда
(Influence of an antidepopulational migration on an condition of the labor market)

Моделирование трансформации института занятости на современном рынке труда

Моделирование трансформации института занятости на современном рынке труда
(Modeling the transformation of the employment establishment on the contemporary labour market)

Zatrudnienie i polityka rynku pracy w świetle kluczowych dokumentów strategicznych Unii Europejskiej i Polski

Zatrudnienie i polityka rynku pracy w świetle kluczowych dokumentów strategicznych Unii Europejskiej i Polski
(Employment and labour market policy in the light of key strategic documents of the European Union and Poland)

Виртуализация занятости в условиях формирования сетевой экономики

Виртуализация занятости в условиях формирования сетевой экономики
(Employment virtualization in the conditions of a formation network economy)

Koszty pracodawców związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami

Koszty pracodawców związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami
(Employers' costs related to the employment of people with disabilities)

Aktywność zawodowa kobiet zamieszkałych obszary wiejskie

Aktywność zawodowa kobiet zamieszkałych obszary wiejskie
(Professional activity of women from rural living)

Зарубежый опыт обеспечения занятости населения сельских территорий: возможности имплементации в аграрную политику Украины

Зарубежый опыт обеспечения занятости населения сельских территорий: возможности имплементации в аграрную политику Украины
(International experience of employment security in rural population: the possibility of implementation in ukrainian agricultural policy)

Mobilność edukacyjno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami – przegląd badań

Mobilność edukacyjno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami – przegląd badań
(Educational and professional mobility of people with disabilities – the overview of research)

Регулирование занятости молодежи: реалии и перспективы в Украине

Регулирование занятости молодежи: реалии и перспективы в Украине
(Regulation of youth employment: realities and prospects in Ukraine)

Student – przedsiębiorcą

Student – przedsiębiorcą
(Student as an entrepreneur)

Государственно-частное партнерство в пенсионном обеспечении работников авиационного транспорта

Государственно-частное партнерство в пенсионном обеспечении работников авиационного транспорта
(Public-private partnership in pensions security of workers of aviation transport)