Linguistic Landscape, Linguistic Diversity II. Spaces of Linguistic Use and Linguistic Diversity Cover Image

Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség II. Nyelvhasználati terek és nyelvi sokszínűség
Linguistic Landscape, Linguistic Diversity II. Spaces of Linguistic Use and Linguistic Diversity

Contributor(s): Erika-Mária Tódor (Editor), Enikő Tankó (Editor), Zsuzsanna Dégi (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Scientia
Keywords: linguistic landscape;spaces of Linguistic use; linguistic diversity

  • Print-ISBN-13: 978-606-975-017-9
  • Page Count: 274
  • Publication Year: 2018
  • Language: English, Hungarian
„Jó lett, Taven baktali!" Egy orális kultúra vizualitása: a cigány nyelv meg-JEL-enései a Youtube szemiotikai terében

„Jó lett, Taven baktali!" Egy orális kultúra vizualitása: a cigány nyelv meg-JEL-enései a Youtube szemiotikai terében
(“it’s good, Taven Baktali!” Visuality of an Oral Culture: the Presence of Gipsy Language in the Semiotic Landscape of YouTube)

Kárpátaljai magyarul a mémek világában

Kárpátaljai magyarul a mémek világában
(Hungarians in Transcarpathia and the World Of Memes)

A honlap mint nyelvi tájkép

A honlap mint nyelvi tájkép
(The Website as a Linguistic Landscape)

Betekintés néhány romániai kisebbségi iskola virtuális nyelvi tájképébe

Betekintés néhány romániai kisebbségi iskola virtuális nyelvi tájképébe
(An Introspection in the Linguistic Cyberscape of Minority Schools in Romania)

Sociolinguistic practices of the Hungarian community in the Greater Toronto Area

Sociolinguistic practices of the Hungarian community in the Greater Toronto Area
(Sociolinguistic practices of the Hungarian community in the Greater Toronto Area)

A spontán beszéd néhány aspektusa kétnyelvű kisiskolásoknál

A spontán beszéd néhány aspektusa kétnyelvű kisiskolásoknál
(Aspects of Speech Production at Bilingual Primary School Children)

Nyelvi kódváltás és annak implikációi székelyudvarhelyi kétnyelvű adatközlők beszédében

Nyelvi kódváltás és annak implikációi székelyudvarhelyi kétnyelvű adatközlők beszédében
(Codeswitching and its Implications in the Speech of Bilingual People in Udvarhely)

A szlovákiai magyar nyelvhasználat vizsgálata középiskolákban

A szlovákiai magyar nyelvhasználat vizsgálata középiskolákban
(A Study of Hungarian Language Use in High Schools in Slovakia)

Jogi nyelv és nyelvi jogok

Jogi nyelv és nyelvi jogok
(Language of the Law and Language Rights)

Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációja a befogadó iskola szempontjából

Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációja a befogadó iskola szempontjából
(Integration of Immigrant Children into the Public Education System from the Perspective of the Host School)

Hogyan befolyásolja nyelvi diszkrimináció a magyar pedagógusok és a pedagógusjelöltek értékelését Magyarországon és Szlovákiában?

Hogyan befolyásolja nyelvi diszkrimináció a magyar pedagógusok és a pedagógusjelöltek értékelését Magyarországon és Szlovákiában?
(How Does the Linguistic Discrimination Influence the Evaluation of Hungarian Teachers (Trainees) in Slovakia and Hungary?)

Nyelvoktatás, ideológiák és nyelvtanítási hiedelmek - székelyföldi magyar iskolák nyelvi tájképelemzése

Nyelvoktatás, ideológiák és nyelvtanítási hiedelmek - székelyföldi magyar iskolák nyelvi tájképelemzése
(Language Teaching, Ideologies and Beliefs Related to It – Analysis of the Linguistic Schoolscapes of Hungarian Schools in the Szekler Region)

Új trendek és irányzatok a nyelvoktatásban

Új trendek és irányzatok a nyelvoktatásban
(New Trends and Orientations in Language Teaching)

Elsőéves angol szakos hallgatók nyelvtudása és nyelvtanulói háttere tanulmányaik kezdetén

Elsőéves angol szakos hallgatók nyelvtudása és nyelvtanulói háttere tanulmányaik kezdetén
(Language Proficiency and Language Learning Background of First-Year English Major Students)

Negatív transzfer a present perfect elsajátításánál a magyar –román kétnyelvű diákok esetében

Negatív transzfer a present perfect elsajátításánál a magyar –román kétnyelvű diákok esetében
(Negative Transfer in the Acquisition of the Present Perfect by Hungarian-Romanian Bilinguals)

A nyelvi, metanyelvi tudatosság elemei a szövegértési képességfejlesztés folyamatában

A nyelvi, metanyelvi tudatosság elemei a szövegértési képességfejlesztés folyamatában
(The Elements of Linguistic and Metalinguistic Awareness in the Process of Developing Reading Comprehension Skills)

Nyelvi attitűd vizsgálata két csíkszeredai magyar tannyelvű általános iskolában az új román nyelv és irodalom tankönyv kapcsán

Nyelvi attitűd vizsgálata két csíkszeredai magyar tannyelvű általános iskolában az új román nyelv és irodalom tankönyv kapcsán
(Analysis of Language Attitudes in Two Hungarian Elementary Schools from Miercurea Ciuc from the Perspective of the New Romanian School Books in the Fifth Grade)

Abstracts

Abstracts
(Abstracts)

Rezumate

Rezumate
(Abstracts)