Linguistic Landscape, Linguistic Diversity I. Language Use, Language Landscape and Economic Life Cover Image

Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség I. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet
Linguistic Landscape, Linguistic Diversity I. Language Use, Language Landscape and Economic Life

Contributor(s): Erika-Mária Tódor (Editor), Enikő Tankó (Editor), Zsuzsanna Dégi (Editor)
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics
Published by: Scientia Kiadó
Keywords: language landscape; language use

  • Print-ISBN-13: 978-606-975-015-5
  • Page Count: 246
  • Publication Year: 2018
  • Language: Hungarian
A moldvai csángómagyar oktatási program kutatása és támogatása vizuális módszerekkel

A moldvai csángómagyar oktatási program kutatása és támogatása vizuális módszerekkel
(Using Visual Methods To Study And Support The Moldavian Csángó Educational Program)

Az orosz nyelv (újra)megjelenése Kárpátalja magyarok lakta településeinek nyelvi tájképében

Az orosz nyelv (újra)megjelenése Kárpátalja magyarok lakta településeinek nyelvi tájképében
(The (Re)Emergence of the Russian Language in the Linguistic Landscape of Hungarian Settlements in Transcarpathia)

Névtáblák, ideológiák, szimbolikus jelentések

Névtáblák, ideológiák, szimbolikus jelentések
(Name-plates, Ideologies, and Symbolic Meanings)

Komárom/Komárno névszemiotikai tájképe

Komárom/Komárno névszemiotikai tájképe
(The Name-semiotic Landscape of Komárom/Komárno)

Hogyan festenek nyelvi tájképeink? (Adatközlői vélekedések a vizuális nyelvhasználatról Szlovákiában)

Hogyan festenek nyelvi tájképeink? (Adatközlői vélekedések a vizuális nyelvhasználatról Szlovákiában)
(What are our Linguistic Landscapes Like? (Opinions about Visual Language Use in Slovakia)

Város és falu – Nyelvi tájkép a komi-permjákoknál

Város és falu – Nyelvi tájkép a komi-permjákoknál
(City and Village – Linguistic Landscape of Komi-Permyaks)

Vizuális nyelvhasználat egy oroszországi finnugor beszélőközösségnél – a látható udmurt nyelv

Vizuális nyelvhasználat egy oroszországi finnugor beszélőközösségnél – a látható udmurt nyelv
(Visibility of Language among the Finno-Ugric Community in Russia – The Visible Udmurt Language)

A vizuális nyelvhasználat vizsgálata magyar nyelvterületeken

A vizuális nyelvhasználat vizsgálata magyar nyelvterületeken
(Study of the Linguistic Landscape in Hungarian Settings)

Plakátháború – vizualitás és ideológiák a Sopron környéki népszavazás időszakában

Plakátháború – vizualitás és ideológiák a Sopron környéki népszavazás időszakában
(Poster War – Visuality and Ideologies in the Period of the Sopron Referendum)

Az erdélyi nyelvi tájkép átalakulása 1920 után a kisebbségi sajtó tükrében

Az erdélyi nyelvi tájkép átalakulása 1920 után a kisebbségi sajtó tükrében
(Transformations of the Transylvanian Linguistic Landscape after 1920: A Minority Perspective)

Sírok, sírfeliratok – olvasatok. A temesvár-józsefvárosi temető nyelvi tájképe

Sírok, sírfeliratok – olvasatok. A temesvár-józsefvárosi temető nyelvi tájképe
(Tombs, Epitaphs – Readings. Language Landscape of Temesvár-Józsefváros Cemetery)

Nyelv – gazdaság – tájkép. A gazdasági nyelvi tájkép kutatásának néhány lehetséges iránya erdélyi nézőpontból

Nyelv – gazdaság – tájkép. A gazdasági nyelvi tájkép kutatásának néhány lehetséges iránya erdélyi nézőpontból
(Language – Economics – Landscape. Possible Directions of Research of the Linguistic Landscape from a Transylvanian Perspective)

Nyelvi tájkép és turizmus Beregszászon

Nyelvi tájkép és turizmus Beregszászon
(Linguistic Landscape and Tourism in Beregszász)

Turizmus és nyelvi tájkép

Turizmus és nyelvi tájkép
(Tourism and Linguistic Landscape)

Egynyelvű környezet – többnyelvű terek

Egynyelvű környezet – többnyelvű terek
(Monolingual Environment – Multilingual Spaces)

Abstracts

Abstracts
(Abstracts)

Rezumate

Rezumate
(Abstracts)