Image cultures - taboo - education Cover Image
 • Offer for Individuals Only 8.00 €

Kultury obrazu – tabu – edukacja
Image cultures - taboo - education

Contributor(s): Ilona Copik (Editor), Barbara Kita (Editor)
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Customs / Folklore, Media studies, Communication studies, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: taboo; anthropology; traditional culture; the media; technology; communication
Summary/Abstract: The texts comprised in the collection have been focused not so much […] on the taboo as on the complex reflection on the evolution of this concept. The authors refer to the understanding of the tabooization compliant with the traditional anthropology dictionary, wherein the meaning of what is forbidden is referenced to the very source of traditional culture (the activity that strengthens social bonds, performs functions integrating the collectivity) and the transformation of taboos that takes place in contemporary mediated cultures under the influence of high technology, the spread of modern communication techniques and related socio-cultural phenomena (liquefaction of identity, unification, secularization). In these texts one may find reflections referring to the phenomenon of the existence of the areas of the commonality of the experience of primitive and contemporary cultures (myths, rituals, social norms - foundations of the symbolic order), however there are more examples pointing to fundamental differences that confirm the thesis that the taboo as an anthropological category functions today in a little different way than it used to do previously, and above all it is subject to inevitable dynamization. a fragment of the "Introduction"

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3326-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3325-0
 • Page Count: 222
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Transformacje tabu w serwisach parentingowych

Transformacje tabu w serwisach parentingowych
(Transformations of taboo on parenting websites)

 • Price: 4.50 €
O potrzebie tabu w sztuce nowych mediów. Od rytuału przejścia do ustanawiania agendy

O potrzebie tabu w sztuce nowych mediów. Od rytuału przejścia do ustanawiania agendy
(New Media Art and the Need for Taboo. From rites de passage to agenda-setting)

 • Price: 4.50 €
Obrazy nieoglądalne? Tabu choroby, niepełnosprawności i śmierci w komiksie

Obrazy nieoglądalne? Tabu choroby, niepełnosprawności i śmierci w komiksie
(Unwatchable Pictures? Taboo of Disease, Disability, and Death in Comic Books)

 • Price: 4.50 €
Wstręt – tabu – konsumpcja w „Produkcie Polskim” Sławomira Shutego

Wstręt – tabu – konsumpcja w „Produkcie Polskim” Sławomira Shutego
(Ickiness – taboo – consumption in „Produkt Polski” by Sławomir Shuty)

 • Price: 4.50 €
Jest mur – nie ma muru, czyli niewidzialna granica w filmach Defy

Jest mur – nie ma muru, czyli niewidzialna granica w filmach Defy
(The Wall – No Wall, or an Invisible Border in DEFA Films)

 • Price: 4.50 €
Obszary tabu w kinie biblijnym głównego nurtu

Obszary tabu w kinie biblijnym głównego nurtu
(Taboo areas in mainstream biblical films)

 • Price: 4.50 €
Przeżycie religijne – przeżycie erotyczne? Refleksje nad filmem „Raj: Wiara” Ulricha Seidla

Przeżycie religijne – przeżycie erotyczne? Refleksje nad filmem „Raj: Wiara” Ulricha Seidla
(A religious experience – an erotic experience? Reflections on the movie „Paradise: Faith” by Ulrich Seidl)

 • Price: 4.50 €
Problematyka tabu w twórczości Todda Solondza

Problematyka tabu w twórczości Todda Solondza
(Taboo issues in Todd Solondz’s output)

 • Price: 4.50 €
Pornografia u Jeana‑Luca Godarda

Pornografia u Jeana‑Luca Godarda
(Pornography in Jean‑Luc Godard)

 • Price: 4.50 €
„Dorastanie nie jest dla dzieci” – o odtabuizowaniu dziecięcej transgresyjności według Kuby Czekaja

„Dorastanie nie jest dla dzieci” – o odtabuizowaniu dziecięcej transgresyjności według Kuby Czekaja
(„Growing up is not for children” – breach of taboo of child’s transgression by Kuba Czekaj)

 • Price: 4.50 €
Detabuizacja historii w przestrzeni muzeum lokalnego

Detabuizacja historii w przestrzeni muzeum lokalnego
(Detabooisation of History within the Local Museum Space)

 • Price: 4.50 €
Marginesy, przemilczenia, wykluczenia. Tabu w glottodydaktyce polonistycznej

Marginesy, przemilczenia, wykluczenia. Tabu w glottodydaktyce polonistycznej
(Margins, elisions, exclusions. Taboo in Polish glottodidactics)

 • Price: 4.50 €
Tabu w kulturach środkowoazjatyckich wyzwaniem dla lektora języka polskiego jako obcego

Tabu w kulturach środkowoazjatyckich wyzwaniem dla lektora języka polskiego jako obcego
(Taboo in Central Asian cultures as a challenge to teachers of Polish as a foreign language)

 • Price: 4.50 €
„Strach przed ciemnością” i „Oswajanie świata” – wystawy sztuki najnowszej w kontekście zakazów kulturowych

„Strach przed ciemnością” i „Oswajanie świata” – wystawy sztuki najnowszej w kontekście zakazów kulturowych
(Fear of the Dark and Taming the World – The Contemporary Art Exhibitions and Cultural Taboos)

 • Price: 4.50 €