Heroes of Lodz in 1918 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Łódzcy bohaterowie 1918 roku
Heroes of Lodz in 1918

Contributor(s): Witold Jarno (Editor), Przemysław Waingertner (Editor)
Subject(s): History, History of ideas, Local History / Microhistory, Recent History (1900 till today), Pre-WW I & WW I (1900 -1919)
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Modern History of Poland; History of Lodz; Biographies; Łódź międzywojenna; biografie wybitnych łodzian
Summary/Abstract: Book is dedicated to the outstanding personalities of the Lodz related - deserved for the liberation of the former “Polish Manchester” and restitution of Poland in 1918. Shows the fate of politicians, local government officials, civic leaders and the soldiers; nationalists christian democrats, piłsudskites and socialists. Authors portray people, for which Lodz has become the springboard to great politics, the most important function of State and in the Polish Army, and those who remained local prominent political and social activists. Some of them were indigenous people of Lodz, others have tied up with Lodz at various stages of life. All, however – though in different areas – formed the history of Lodz: its political, social, economic and cultural life. // Książka poświęcona jest wybitnym postaciom związanym z Łodzią - zasłużonym dla wyzwolenia dawnego „polskiego Manchesteru” oraz restytucji Rzeczypospolitej w 1918 roku. Przedstawiono w niej losy polityków, samorządowców, społeczników i wojskowych; narodowców, chadeków, piłsudczyków i socjalistów. Sportretowano ludzi, dla których miasto nad Łódką stało się drogą do wielkiej polityki, pełnienia najważniejszych funkcji państwowych i osiągnięcia wysokich stopni oficerskich w Wojsku Polskim oraz tych, którzy pozostali wybitnymi działaczami politycznymi i społecznymi w skali lokalnej, realizując się w pracach samorządowych. Niektórzy z nich byli rodowitymi łodzianami, inni związali się z miastem nad Łódką na różnych etapach życia. Wszyscy jednak - choć w różnych dziedzinach - odcisnęli piętno na dziejach Łodzi: jej życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

 • E-ISBN-13: 978-83-8142-101-0
 • Print-ISBN-13: 978-83-8142-100-3
 • Page Count: 328
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Zamiast wstępu. Wyzwolenie Łodzi w 1918 r. Stan badań i postulaty badawcze

Zamiast wstępu. Wyzwolenie Łodzi w 1918 r. Stan badań i postulaty badawcze
(Instead of introduction. The liberation of Lodz in 1918. The state of research and research requests)

 • Price: 4.50 €
Eugeniusz Ajnenkiel (1900–1981) – socjalista, społecznik, piewca robotniczej łodzi

Eugeniusz Ajnenkiel (1900–1981) – socjalista, społecznik, piewca robotniczej łodzi
(Eugeniusz Ajnenkiel (1900–1981) – socialist, social activist, historian of proletarian Lodz)

 • Price: 4.50 €
Franciszek Berezka-Bereszko (1887–1924) – zapomniany uczestnik akcji rozbrajania Niemców w Łodzi

Franciszek Berezka-Bereszko (1887–1924) – zapomniany uczestnik akcji rozbrajania Niemców w Łodzi
(Franciszek Berezka-Bereszko (1887–1924) – forgotten participant of demilitarising of Germans in Lodz)

 • Price: 4.50 €
Alfred Biłyk (1889–1939) – legionista, komendant Miasta Łodzi, adwokat i wojewoda

Alfred Biłyk (1889–1939) – legionista, komendant Miasta Łodzi, adwokat i wojewoda
(Alfred Biłyk (1889–1939) – legionnaire, commandant of Lodz, barrister and voivode)

 • Price: 4.50 €
Bolesław Fichna (1889–1945) – całe życie w służbie Polsce

Bolesław Fichna (1889–1945) – całe życie w służbie Polsce
(Bolesław Fichna (1889–1945) – all life in service for Poland)

 • Price: 4.50 €
Z patriotycznej konspiracji do administracji niepodległej Polski. Pierwszy wojewoda łódzki Antoni Kamieński (1878–1944?)

Z patriotycznej konspiracji do administracji niepodległej Polski. Pierwszy wojewoda łódzki Antoni Kamieński (1878–1944?)
(From patriotic conspiracy to administration of independent Poland. The first voivode of Lodz voivodeship Antoni Kamieński (1878–1944?))

 • Price: 4.50 €
Wacław Lipiński (1896–1949) – niezwykły łodzianin. Służba, praca i ofiara dla niepodległej Polski

Wacław Lipiński (1896–1949) – niezwykły łodzianin. Służba, praca i ofiara dla niepodległej Polski
(Wacław Lipiński (1896–1949) – remarkable citizen of Lodz. Service, work and sacrifice to independent Poland)

 • Price: 4.50 €
Aleksander Napiórkowski (1890–1920) – zapomniany łódzki bohater

Aleksander Napiórkowski (1890–1920) – zapomniany łódzki bohater
(Aleksander Napiórkowski (1890–1920) – forgotten hero of Lodz)

 • Price: 4.50 €
Benedykt Grzymała Pęczkowski (1897–1920) – legionista, peowiak i bohater bitwy radzymińskiej

Benedykt Grzymała Pęczkowski (1897–1920) – legionista, peowiak i bohater bitwy radzymińskiej
(Benedykt Grzymała Pęczkowski (1897–1920) – legionnaire, member of Polish Military Organisation and hero of Radzymin battle)

 • Price: 4.50 €
Antoni Purtal (1895–1943). Karty z życiorysu

Antoni Purtal (1895–1943). Karty z życiorysu
(Antoni Purtal (1895-1943). The pages from curriculum vitae)

 • Price: 4.50 €
Aleksy Rżewski (1885–1939) – działalność niepodległościowa pierwszego prezydenta międzywojennej Łodzi

Aleksy Rżewski (1885–1939) – działalność niepodległościowa pierwszego prezydenta międzywojennej Łodzi
(Aleksy Rżewski (1885–1939) – independence activity of the first mayor of interwar Lodz)

 • Price: 4.50 €
Leopold Skulski (1877–1940) – „Negocjator łódzkiej niepodległości” i premier polskiego rządu

Leopold Skulski (1877–1940) – „Negocjator łódzkiej niepodległości” i premier polskiego rządu
(Leopold Skulski (1877–1940) – "negotiator of Lodz independence” and prime minister of Polish government)

 • Price: 4.50 €
Roman Starzyński (1890–1938) – działacz niepodległościowy, żołnierz i polityk

Roman Starzyński (1890–1938) – działacz niepodległościowy, żołnierz i polityk
(Roman Starzyński (1890-1938) – independence activist, soldier and politician)

 • Price: 4.50 €
Seweryn Leopold Sterling (1864–1932) – „uzdrowiciel Ziemi Obiecanej”

Seweryn Leopold Sterling (1864–1932) – „uzdrowiciel Ziemi Obiecanej”
(Seweryn Leopold Sterling (1864–1932) – "healer of Promised Land”)

 • Price: 4.50 €
Antoni Stanisław Więckowski (1882–1942) – lekarz wojskowy i społecznik

Antoni Stanisław Więckowski (1882–1942) – lekarz wojskowy i społecznik
(Antoni Stanisław Więckowski (1882–1942) – military physician and social activist)

 • Price: 4.50 €
Meandry pamięci o rocznicy odzyskania niepodległości w powojennej Polsce

Meandry pamięci o rocznicy odzyskania niepodległości w powojennej Polsce
(Meanders of memory of independence anniversary in postwar Poland)

 • Price: 4.50 €