In the circle of Dark Romanticism — inspirations, motives, interpretations Cover Image

W kręgu czarnego romantyzmu. Inspiracje, motywy, interpretacje
In the circle of Dark Romanticism — inspirations, motives, interpretations

Contributor(s): Marek Piechota (Editor), Julian Strzałkowski (Editor), Anna Szumiec (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Polish Literature, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: literature; Dark Romanticism; Jung analysis
Summary/Abstract: The collective volume „In the circle of Dark Romanticism. Inspirations, motives, interpretations” is a reflection on the literature of Dark Romanticism and ways of how this movement manifests in works from later periods. Therefore, the research material of the authors of the articles is diverse, and hence, the publication is of a cross-sectional character and allows observing the discussed topic across a wider spectrum. What is a merit of the book is undoubtedly the fact that there have been presented methods of analysis that were not previously employed for discussing the works of Dark Romanticism (e.g., Jung analysis in the context of „Czarne oczy” — „Black Eyes” by Ludwik Sztyrmer) and interpretations of writings that were not previously associated with Dark Romanticism (e.g. the works by Bruno Schulz or Witold Gombrowicz).

  • E-ISBN-13: 978-83-226-3235-2
  • Page Count: 317
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish
Leonard — wampir czy demoniczny sobowtór? O „Sile woli” Józefa Bohdana Dziekońskiego

Leonard — wampir czy demoniczny sobowtór? O „Sile woli” Józefa Bohdana Dziekońskiego
(Leonard — a vampire or demonic doppelgänger? About „Willpower” by Józef Bohdan Dziekoński)

Jungowskie archetypy a motyw szaleństwa w „Czarnych oczach” Ludwika Sztyrmera

Jungowskie archetypy a motyw szaleństwa w „Czarnych oczach” Ludwika Sztyrmera
(Jungian archetypes and the motif of madness in „Black eyes” by Ludwik Sztyrmer)

Demony Pana Kaniowskiego. Heterogeniczność utworu Dominika Magnuszewskiego

Demony Pana Kaniowskiego. Heterogeniczność utworu Dominika Magnuszewskiego
(Demons of Mr Kaniowski. Heterogeneity of the work by Dominik Magnuszewski)

Umysł uwięziony w sidłach szaleństwa i nieokreślony status ontologiczny we wczesnej prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego („Wieczerza Cagliostra”, „Kościół Świętomichalski w Wilnie”, „Śmierć szaleńca”)

Umysł uwięziony w sidłach szaleństwa i nieokreślony status ontologiczny we wczesnej prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego („Wieczerza Cagliostra”, „Kościół Świętomichalski w Wilnie”, „Śmierć szaleńca”)
(The mind trapped in the snares of madness, and an indefinite ontological status in the early prose by Józef Ignacy Kraszewski („The evening meal of Cagliostra”, „The Świętomichalski Church in Vilnius”, „The death of a madman”))

Demonologia w „Ludzie ukraińskim” Antoniego Marcinkowskiego

Demonologia w „Ludzie ukraińskim” Antoniego Marcinkowskiego
(Demonology in „Ukrainian People” by Antoni Marcinkowski)

We frenetycznym zwierciadle romantyzmu wschodnioeuropejskiego — rzecz o najczarniejszych tekstach słowiańskich XIX wieku

We frenetycznym zwierciadle romantyzmu wschodnioeuropejskiego — rzecz o najczarniejszych tekstach słowiańskich XIX wieku
(In a frenetic mirror of East European Romanticism — the thing about the darkest Slavonic texts of the nineteenth century)

„Opowieści Hoffmanna” — opera czarnoromantyczna

„Opowieści Hoffmanna” — opera czarnoromantyczna
(„The tales of Hoffmann” — a Dark Romantic opera)

O śmierci niecałkowitej i zemście zza grobu, czyli do czego może doprowadzić budowanie domu na cmentarzu. Grób rodziny Reichstalów Zygmunta Krasińskiego i Noc żywych Żydów Igora Ostachowicza

O śmierci niecałkowitej i zemście zza grobu, czyli do czego może doprowadzić budowanie domu na cmentarzu. Grób rodziny Reichstalów Zygmunta Krasińskiego i Noc żywych Żydów Igora Ostachowicza
(About incomplete death and revenge from beyond the grave, that is what building a house on a cemetery may bring about. „The tomb of the Reichstal family” by Zygmunt Krasinski and „The night of the living Jews” by Igor Ostachowicz)

Ciemne otchłanie młodopolskiego umysłu, czyli czarnoromantyczne inspiracje Stanisława Przybyszewskiego na przykładzie „Nad morzem”

Ciemne otchłanie młodopolskiego umysłu, czyli czarnoromantyczne inspiracje Stanisława Przybyszewskiego na przykładzie „Nad morzem”
(The dark abysses of the Young Poland mind, or Dark Romantic inspirations of Stanisława Przybyszewski illustrated with the example of „Nad morzem” („At the Seaside”))

„Był to jakby dzień widziany przez kir żałobny”. Opowiadania Brunona Schulza a motywy charakterystyczne dla czarnego romantyzmu

„Był to jakby dzień widziany przez kir żałobny”. Opowiadania Brunona Schulza a motywy charakterystyczne dla czarnego romantyzmu
(„It seemed to be a day seen through a burial shroud”. The stories by Bruno Schulz and the themes characteristic of Dark Romanticism)

Na granicy snu, jawy i śmierci. Inspiracje Edgarem Allanem Poem w twórczości Bolesława Leśmiana

Na granicy snu, jawy i śmierci. Inspiracje Edgarem Allanem Poem w twórczości Bolesława Leśmiana
(On the Verge of Sleep, Reality and Death. Inspirations coming from Edgar Allan Poe in the Works by Bolesław Leśmian)

Kruczoczarny romantyzm. Motywy czarnoromantyczne w prozie Stefana Grabińskiego

Kruczoczarny romantyzm. Motywy czarnoromantyczne w prozie Stefana Grabińskiego
(Raven-black Romanticism. Dark Romantic themes in the prose by Stefan Grabiński)

Powolne wrastanie w przestrzeń w powieści „Opętani” Witolda Gombrowicza

Powolne wrastanie w przestrzeń w powieści „Opętani” Witolda Gombrowicza
(Slow growing into space in the novel „Opętani” („Possessed”) by Witold Gombrowicz)

W Wałbrzychu straszy. „Ciemno, prawie noc” Joanny Bator jako powieść gotycka

W Wałbrzychu straszy. „Ciemno, prawie noc” Joanny Bator jako powieść gotycka
(Wałbrzych is haunted. „Ciemno, prawie noc” („Dark, almost Night”) by Joanna Bator as a Gothic novel)

Wskrzeszenie mistrzów — drugie, wampiryczne, wcielenie polskich romantyków

Wskrzeszenie mistrzów — drugie, wampiryczne, wcielenie polskich romantyków
(Resurrection of masters — the second, vampiric, incarnation of Polish Romantics)