Local and regional communication in the age of media society. Vol 1: Theoretical and practical problems Cover Image
 • Offer for Individuals Only 8.00 €

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. Tom 1: Problemy teoretyczno-praktyczne
Local and regional communication in the age of media society. Vol 1: Theoretical and practical problems

Contributor(s): Stanisław Michalczyk (Editor), Katarzyna Brzoza (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Communication studies, Sociology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: local communication; regional communication; local media; regional media; local-regional journalism
Summary/Abstract: The subject of the studies presented in this publication are theoretical and practical aspects of local and regional communication. The sketches and studies opening this volume include theoretical findings in the area of local communication. Subsequent articles presenting the results of empirical research concern many elements of the process of local-regional communication, i.e. the content of the media coverage, the audience of local-regional media, local-regional journalism. An integral part of the collective work are the texts on foreign conditionings of local and regional communication presented on the example of Russia, Germany, Spain, Ukraine, Australia and Latvia. The book is clearly devoted to media studies. The publication is addressed to readers interested in local and regional communication in the theoretical and empirical dimension, i.e. the scientific community, students of journalism, but also practitioners, i.e. people professionally connected with the local and regional media market.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3365-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3364-9
 • Page Count: 316
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Społeczności lokalne i regionalne jako zadania informacyjno‑publicystyczne

Społeczności lokalne i regionalne jako zadania informacyjno‑publicystyczne
(Local and Regional Communities as Informational and Journalistic Tasks)

 • Price: 4.50 €
Region periodycznej komunikacji medialnej jako przedmiot badań nauk o komunikacji i mediach

Region periodycznej komunikacji medialnej jako przedmiot badań nauk o komunikacji i mediach
(The Region of Periodical Media Communication as an Object of Study of Communication and Media Studies)

 • Price: 4.50 €
Dzienniki regionalne w Polsce po likwidacji duopolu. Krajobraz po wielkiej fuzji

Dzienniki regionalne w Polsce po likwidacji duopolu. Krajobraz po wielkiej fuzji
(Regional Daily Newspapers in Poland after Dismantling the Duopoly. Landscape after the Merge)

 • Price: 4.50 €
Konstrukcje lokalności w „Dzienniku Polskim” i „Gazecie Krakowskiej”. Analiza wybranych narracji

Konstrukcje lokalności w „Dzienniku Polskim” i „Gazecie Krakowskiej”. Analiza wybranych narracji
(Constructing the Local in „Dziennik Polski” and „Gazeta Krakowska”. The Analysis of Chosen Narrations)

 • Price: 4.50 €
Audytorium mediów lokalnych (regionalnych) i podstawowe źródła informacji na jego temat. Pomiar zasięgu i satysfakcji publiczności w badaniach CATI

Audytorium mediów lokalnych (regionalnych) i podstawowe źródła informacji na jego temat. Pomiar zasięgu i satysfakcji publiczności w badaniach CATI
(The Audience of Local (Regional) Media and Primary Sources of Information about Them. The Measurement of Rangeand Satisfaction of the Audience in CATI Research)

 • Price: 4.50 €
Deprecjacja zawodowa dziennikarza

Deprecjacja zawodowa dziennikarza
(Professional Devaluation of a Journalist)

 • Price: 4.50 €
Status prawny rubryki „Napisali o nas”

Status prawny rubryki „Napisali o nas”
(The Legal Status of the “Media about Us” Column)

 • Price: 4.50 €
Czy istnieje życie poza Warszawą? Miasta polskie w programach informacyjnych na antenie ogólnokrajowej

Czy istnieje życie poza Warszawą? Miasta polskie w programach informacyjnych na antenie ogólnokrajowej
(Is There Life outside Warsaw? Polish Cities in News Programmes of the Polish Mainstream Media)

 • Price: 4.50 €
Przestrzeń pierwszej strony gazety na przykładzie lokalnych dodatków „Dziennika Zachodniego”

Przestrzeń pierwszej strony gazety na przykładzie lokalnych dodatków „Dziennika Zachodniego”
(The Space of the Newspaper Front Page on the Example of Local Extra Issues of „Dziennik Zachodni”)

 • Price: 4.50 €
Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny, Dzień Matki i Dzień Ojca w „Dzienniku Zachodnim” (2015–2016)

Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny, Dzień Matki i Dzień Ojca w „Dzienniku Zachodnim” (2015–2016)
(Women’s Day, Men’s Day, Mother’s Day, and Father’s Day in „Dziennik Zachodni” (2015–2016))

 • Price: 4.50 €
„Śląsk Literacki” (1952–1956) – kwartalnik Katowic i Stalinogrodu. Historia pisma w perspektywie retorycznej

„Śląsk Literacki” (1952–1956) – kwartalnik Katowic i Stalinogrodu. Historia pisma w perspektywie retorycznej
(„Śląsk Literacki” (1952–1956) – the Quarterly of Katowice and Stalinogród. The History of the Journal from a Rhetorical Perspective)

 • Price: 4.50 €
Lokalnie zintegrowani – radio studenckie w przestrzeni komunikowania lokalnego

Lokalnie zintegrowani – radio studenckie w przestrzeni komunikowania lokalnego
(Integrated Locally – University Radio Stations in the Space of Local Communication)

 • Price: 4.50 €
Prasa regionalna w Rosji – wybrane problemy

Prasa regionalna w Rosji – wybrane problemy
(Regional Press in Russia – Selected Problems)

 • Price: 4.50 €
Fenomen popularności niemieckich gazet lokalnych i regionalnych

Fenomen popularności niemieckich gazet lokalnych i regionalnych
(The Popularity of German Local and Regional Press as a Phenomenon)

 • Price: 4.50 €
Media regionalne niepodległej Ukrainy

Media regionalne niepodległej Ukrainy
(Regional Media of Independent Ukraine)

 • Price: 4.50 €
Regiony autonomiczne Hiszpanii wobec nowych mediów. Przypadek Katalonii i Kraju Basków

Regiony autonomiczne Hiszpanii wobec nowych mediów. Przypadek Katalonii i Kraju Basków
(The Autonomous Regions in Spain and New Media: Catalonia and Basque Country)

 • Price: 4.50 €
Międzykulturowe komunikowanie lokalne: etniczne radio społeczne w Australii

Międzykulturowe komunikowanie lokalne: etniczne radio społeczne w Australii
(Multicultural Local Communication: Ethnic Community Radio in Australia)

 • Price: 4.50 €
Kreowanie mediów lokalnych przez młodzież w Polsce i na Łotwie – wnioski z badań

Kreowanie mediów lokalnych przez młodzież w Polsce i na Łotwie – wnioski z badań
(Creating Local Media by Adolescents in Poland and Latvia – Research Results)

 • Price: 4.50 €
Koncepcja dyplomacji miast i jej znaczenie na przykładzie działań w zakresie kultury

Koncepcja dyplomacji miast i jej znaczenie na przykładzie działań w zakresie kultury
(City Diplomacy and its Significance on the Example of Cultural Activities)

 • Price: 4.50 €