Xenologies Cover Image

Ksenologie
Xenologies

Contributor(s): Ksenia Olkusz (Editor), Krzysztof M. Maj (Editor)
Subject(s): Philosophy, Epistemology, Ethics / Practical Philosophy, Political Philosophy, Social Philosophy, Existentialism, Structuralism and Post-Structuralism, Marxism, Hermeneutics, Theory of Literature, Ontology
Published by: Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Keywords: otherness;strangeness;alienation;exclusion;other;xenology;allology;xenotopography;topograhy of the other;phenomenology;
Summary/Abstract: Nowy interdyscyplinarny, monograficzny tom jest w historii cyklu „Perspektywy Ponowoczesności” szczególny, bo znacząco metarefleksyjny. Ośrodek Badawczy Facta Ficta pokazuje w nim w sposób bezpośredni, że pomieszanie sfery społecznej i kulturowej w jego nazwie nie jest przypadkowe. Trawestując Foucaulta, można powiedzieć, że w ramach badań Ośrodka związki między kulturą i polityką są permanentne i fundamentalne. Nieprzypadkowo w motcie do jednej części książki redaktorzy tomu „obnażają chwyt” i wprost przytaczają źródło nazwy Ośrodka, cytat z „Jutrzenki”: „Facta. Tak, facta ficta. Wszyscy historycy mówią o rzeczach, które nie istniały poza ich wyobraźnią”. Nietzsche pisze w nim dość wąsko o dyskursach historii – ale czyż dzieje ludzkich konfliktów nie są zarazem wyimaginowaną historią i topografią tak swojskości, jak i obcości? A zatem proponowany monograficzny projekt badawczy zajmuje się właśnie „mapowaniem obcości”. W tak zatytułowanym błyskotliwym wstępie do rozważań zacytowana jest, pomiędzy wieloma innymi, intrygująca myśl Waldenfelsa (wyraźnego, intelektualnego patrona całej publikacji): Obce należy do tego, co nas nachodzi. Nie gdy jest sobie daleko – ale gdy nas „nachodzi”. Taka jest perspektywa tomu – obcości nie poznamy, nie doświadczając uzurpacji i złudzeń swojskości. Zbliżymy się do obcego tylko wtedy, gdy poprzez refleksyjną postawę u-JA-rzmimy niepokoje związane z tym „najściem”. Nasze porządki symboliczne w swej pozornej „samowitości” doświadczają nieustannie tak realnych, jak i wyimaginowanych inwazji zewnętrzności. Oznaczenie wielu z nich wartościującą kategorią obcości omawiane jest w kolejnych rozdziałach „Ksenologii” uporządkowanych w czytelnym koncepcie dyskursywnych doświadczeń Facta i mimetycznych narracji Ficta.

  • E-ISBN-13: 978-83-948889-0-9
  • Page Count: 498
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish
Mapując to, co obce. O potrzebie ksenologii w XXI wieku

Mapując to, co obce. O potrzebie ksenologii w XXI wieku
(Mapping the Other. On the Need for Xenology in 21st Century)

Uchodźstwo jako immanentna pułapka. Perspektywa egzystencjalna

Uchodźstwo jako immanentna pułapka. Perspektywa egzystencjalna
(Refugeeism as an Immanent Trap. The Existential Perspective)

Rewolucjoniści i pariasi

Rewolucjoniści i pariasi
(Revolutionaries and Pariahs)

Maria Kuncewiczowa — wieczna cudzoziemka

Maria Kuncewiczowa — wieczna cudzoziemka
(Maria Kuncewiczowa — Eternal Foreigner)

Andrzeja Bobkowskiego powrót do ojczyzny

Andrzeja Bobkowskiego powrót do ojczyzny
(Andrzej Bobkowski's Return to Motherland)

Przeciw powadze

Przeciw powadze
(Against Gravity)

Niepełnosprawność jako inność

Niepełnosprawność jako inność
(Disability as the Otherness)

Od ksenofobii do dyskryminacji

Od ksenofobii do dyskryminacji
(From Xenophoby to Discrimination)

Życie starych ludzi w Polsce na podstawie analizy bloga "Pokolenie 1600" Rafała Betlejewskiego

Życie starych ludzi w Polsce na podstawie analizy bloga "Pokolenie 1600" Rafała Betlejewskiego
(The Lives of the Elderly People in Rafał Betlejewski's Blog "Generation 1600")

Sposoby mówienia o Obcym w polityce – na przykładzie użycia hasła „Dobra zmiana” w komunikatach zamieszczanych na portalu Twitter

Sposoby mówienia o Obcym w polityce – na przykładzie użycia hasła „Dobra zmiana” w komunikatach zamieszczanych na portalu Twitter
(Ways of Speaking of The Other in Politics)

Stereotyp uchodźcy w polskich portalach internetowych. Analiza zawartości komunikatów medialnych

Stereotyp uchodźcy w polskich portalach internetowych. Analiza zawartości komunikatów medialnych
(The Refugee Stereotype Across Polish Internet Portals. Content Analysis of the Media Coverage)

Media a szaleństwo. Przypadek Massima Tartaglii

Media a szaleństwo. Przypadek Massima Tartaglii
(Media vs. Madness. The Case of Massimo Tartaglia)

Starość i wykluczenie w spektaklu Saszka Bramy "Jesień na Plutonie"

Starość i wykluczenie w spektaklu Saszka Bramy "Jesień na Plutonie"
(Senility and Exclusion in Sashko Brama’s Play "Autumn on Pluto")

W obcym świecie czyli o obrazie dziecka-uchodźcy w najnowszej prozie niemieckojęzycznej

W obcym świecie czyli o obrazie dziecka-uchodźcy w najnowszej prozie niemieckojęzycznej
(In the Otherworld, or On the Image of Children Refugees in Contemporary German Fiction)

Fotografia i malarstwo jako przestrzenie budowania obcości na przykładzie Hanemanna Stefana Chwina

Fotografia i malarstwo jako przestrzenie budowania obcości na przykładzie Hanemanna Stefana Chwina
(Photography and Painting as a Space of Alienation in Stefan Chwin’s “Hanemann”)

Dyskursywne mechanizmy wytwarzania obcości w prozie Magdaleny Tulli

Dyskursywne mechanizmy wytwarzania obcości w prozie Magdaleny Tulli
(Discursive Means of Producing Otherness in Magdalena Tulli's Fiction)

Simmelowski model Obcego w dystopijnym świecie na przykładzie trylogii "MaddAddam" Margaret Atwood

Simmelowski model Obcego w dystopijnym świecie na przykładzie trylogii "MaddAddam" Margaret Atwood
(Simmel's Model of the Other in a Dystopian World of Margaret Attwood's "Maddaddam" Trilogy)

Post-chrześcijańska dystopia albo proto-chrześcijańska utopia. O potrzebie mitologii w "MaddAddam" Margaret Atwood

Post-chrześcijańska dystopia albo proto-chrześcijańska utopia. O potrzebie mitologii w "MaddAddam" Margaret Atwood
(Post-Christian Dystopia or Proto-Christian Utopia: On Human Necessity of Mythologies in Margaret Atwood’s "MaddAddam")

Gaja, Eden i Medea. Przetworzenia ekotopii w dystopii młodzieżowej

Gaja, Eden i Medea. Przetworzenia ekotopii w dystopii młodzieżowej
(Gaia, Eden, and Medea. Transformations of Ecotopia in Young Adult Dystopias)

Postać Buki jako figura Obcego w wybranych powieściach o Muminkach autorstwa Tove Jansson

Postać Buki jako figura Obcego w wybranych powieściach o Muminkach autorstwa Tove Jansson
(The Figure of Groke as the Other in Tove Jansson's Selected Moomin Novels)

Queerowanie Frankensteina. Motywy inności i nienormatywności w serialu Dom grozy

Queerowanie Frankensteina. Motywy inności i nienormatywności w serialu Dom grozy
(Queering Frankenstein: The Motifs of Otherness and Non-normativity in "Penny Dreadful")

Teraźniejszość jako barbaricum. Strategia wyobcowania poznawczego i rola czasu historycznego w Star Treku

Teraźniejszość jako barbaricum. Strategia wyobcowania poznawczego i rola czasu historycznego w Star Treku
(The Present As Barbaricum. Cognitive Estrangement and Historical Time in "Star Trek")

Na rubieżach społeczeństwa. Wizerunki paryskich imigrantów we współczesnym kinie francuskim

Na rubieżach społeczeństwa. Wizerunki paryskich imigrantów we współczesnym kinie francuskim
(On the Boundary of Society. Images of Parisian Immigrants in Contemporary French Cinema)

Postkolonialne fikcyjne światy w twórczości Andrzeja Ziemiańskiego

Postkolonialne fikcyjne światy w twórczości Andrzeja Ziemiańskiego
(Postcolonial Imaginary Worlds in the Works of Andrzej Ziemiański)

"Méwilo" i "Freedom" Muriel Tramis jako pierwsze gry postkolonialne

"Méwilo" i "Freedom" Muriel Tramis jako pierwsze gry postkolonialne
(Muriel Tramis’ "Méwilo" and "Freedom" as the First Postcolonial Games)