The Comic and the Tragic in the Literature of the Romantic Period Cover Image
 • Offer for Individuals Only 6.00 €

Komizm i tragizm w literaturze romantyzmu
The Comic and the Tragic in the Literature of the Romantic Period

Contributor(s): Marek Piechota (Editor), Marta Kalarus (Editor), Oskar Kalarus (Editor)
Subject(s): Literary Texts, Studies of Literature, Philology, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Literature of the Romantic Period; comic; tragic
Summary/Abstract: The collective volume entitled The Comic and the Tragic in the Literature of the Romantic Period constitutes reflection about the functioning of the eponymous aesthetic categories in the Romantic period. Each of the articles contained in the volume engages the problems in question in a different way, which confers a cross-sectional nature to the volume and which enables the problem to be examined from different perspectives. An obvious advantage of the book has to do with the fact that the authors of the texts perform an interpretative analysis of the works and the problems which heretofore were not the subject of a comprehensive research work (as, for example, the literary output of Aleksander Groza or the comic and the tragic aspects of the term auto-da-fé).

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-889-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-888-0
 • Page Count: 142
 • Publication Year: 2016
 • Language: Polish
Tragiczne i komiczne konteksty terminu Świętej Inkwizycji w polskim romantyzmie. Jeszcze o Auto‑da‑fé. Komedii w jednym akcie i jednej scenie Cypriana Norwida

Tragiczne i komiczne konteksty terminu Świętej Inkwizycji w polskim romantyzmie. Jeszcze o Auto‑da‑fé. Komedii w jednym akcie i jednej scenie Cypriana Norwida
(Tragic and comic contexts of the term auto‑da‑fé in Polish Romanticism. More on Auto‑da‑fé. Komedia w jednym akcie i jednej scenie [Auto‑da‑fé. One‑Act and One‑Scene Comedy] by Cyprian Norwid)

 • Price: 4.50 €
Komizm Pamiątek Soplicy Henryka Rzewuskiego

Komizm Pamiątek Soplicy Henryka Rzewuskiego
(The comic of Pamiątki Soplicy [The Memoirs of Soplica] by Henryk Rzewuski)

 • Price: 4.50 €
Pan Jowialski w świecie luster. O powtórzeniu jako zasadzie konstrukcyjnej komedii Aleksandra Fredry

Pan Jowialski w świecie luster. O powtórzeniu jako zasadzie konstrukcyjnej komedii Aleksandra Fredry
(Pan Jowialski [Mr. Jovial] in the world of mirrors. On repetition as the structural principle of Aleksander Fredro’s comedy)

 • Price: 4.50 €
Rola symboli w kształtowaniu komizmu i tragizmu w opowiadaniu Aleksandra Grozy Biała róża Pinettiego

Rola symboli w kształtowaniu komizmu i tragizmu w opowiadaniu Aleksandra Grozy Biała róża Pinettiego
(The role of symbols in the shaping of the comic and the tragic in Aleksander Groza’s short story Biała róża Pinettiego [Pinetti’s White Rose])

 • Price: 4.50 €
„Bo na tym świecie Śmierć wszystko zmiecie…”. Tragiczny wymiar maskarad w wybranych utworach literatury romantyzmu

„Bo na tym świecie Śmierć wszystko zmiecie…”. Tragiczny wymiar maskarad w wybranych utworach literatury romantyzmu
(“All things on this earth will be swept away by Death…”. The tragic aspects of masquerades in selected Romantic texts)

 • Price: 4.50 €
Motyw mesmeryzmu w literaturze romantycznej

Motyw mesmeryzmu w literaturze romantycznej
(The motif of mesmerism in Romantic literature)

 • Price: 4.50 €
Alchemia pod znakiem Saturna. Tragizm i melancholia w Sędziwoju Józefa Bohdana Dziekońskiego

Alchemia pod znakiem Saturna. Tragizm i melancholia w Sędziwoju Józefa Bohdana Dziekońskiego
(Alchemy under the sign of Saturn. The tragic and the comic in Sędziwój by Józef Bohdan Dziekoński)

 • Price: 4.50 €
Alina kontra Balladyna. Tragizm antybaśni ukrytej za baśniową scenerią dramatu Juliusza Słowackiego

Alina kontra Balladyna. Tragizm antybaśni ukrytej za baśniową scenerią dramatu Juliusza Słowackiego
(Alina versus Balladyna. The tragic of the anti‑tale behind the fairy‑tale scenery of Juliusz Słowacki’s drama)

 • Price: 4.50 €