Document flow translation as a displayed intercultural communication Cover Image

Документний потік перекладів як відображення міжкультурної комунікації
Document flow translation as a displayed intercultural communication

Author(s): Antonina Zoryana
Contributor(s): K. I. Tyshkevych (Editor), O.V. Tyshkevych (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Communication studies, Eastern Slavic Languages, Cultural Anthropology / Ethnology, Sociology of Culture, Translation Studies
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: document flow; translation; intercultural communication; Ukrainian;
Summary/Abstract: Монографію присвячено комплексному дослідженню документного потоку перекладів як форми відображення міжкультурної комунікації в умовах всесвітньої глобалізації та інтернаціоналізації. У роботі розкриваються теоретичні та термінологічні питання перекладу та документного потоку перекладів в аспекті документознавства. На прикладі перекладів українською та з української мови шляхом багатоаспектного аналізу документного потоку перекладів вивчається його структура, обсяг, динаміка та тенденції; визначаються форми міжкультурної комунікації та культури, з якими україномовна взаємодіє за кожною з форм, особливості їх взаємозв’язку. У тексті монографії представлено наочний матеріал у вигляді інфографіки, таблиць із статистичними даними та схем. У додатках наводяться бібліографічні списки перекладів за роками та основними розділами УДК, які стали базою для дослідження документного потоку. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями документознавства, документих потоків, українського книговидання, перекладознавства, міжкультурної комунікації.

  • Print-ISBN-13: 978-966-452-271-4
  • Page Count: 188
  • Publication Year: 2017
  • Language: Ukrainian