Mass culture and national-cultural identity in the era of globalization Cover Image

Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації
Mass culture and national-cultural identity in the era of globalization

Author(s): Zhanna Zaharivna Denysyuk
Contributor(s): O. V. Hodz (Editor), K. I. Tyshkevych (Editor)
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Economy, Media studies, Communication studies, Sociology, Cultural Anthropology / Ethnology, Nationalism Studies, Sociology of Culture, ICT Information and Communications Technologies, Globalization, Identity of Collectives
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: culture; mass culture; identitiy; globalization; national-cultural identity; socio-cultural dimensions; media; mass media;
Summary/Abstract: Монографія є результатом дослідження масової культури та національно-культурної ідентичності в умовах перебігу глобалізаційних процесів. Головним виразником культурного глобалізму є масова культура, яка, володіючи стандартизованими схемами виробництва творів, впливає на національні культури й ідентичності. Візуальна компонента в масовій культурі дозволяє визначити форми існування сегмента екранної культури щодо формування культурних ідентичностей і конструювання реальності. В умовах глобалізації масова культура, створена на основі загальноцивілізаційного технологічного стандарту, здатна чинити вплив на національно-культурну ідентичність народів, їхні традиції, проте дія таких чинників не зачіпає «культурну матрицю» національних культур. Результати монографії розглядаються як теоретичне підґрунтя для подальших досліджень, присвячених актуальним проблемам розвитку масової культури і міжкультурної взаємодії, узагальнюючих робіт з проблем національно-культурної ідентичності та процесів культурної глобалізації в світі. Адресовано фахівцям у галузі культурології, філософії, мистецтвознавства, студентам вищих навчальних закладів культури та мистецтв, всім, хто цікавиться культуро-творчими процесами в Україні.

  • Print-ISBN-13: 978-966-452-239-4
  • Page Count: 241
  • Publication Year: 2016
  • Language: Ukrainian