Post-folklore of internet communication in the axiological dimension Cover Image

Постфольклор інтернет-комунікації в аксіологічному вимірІ
Post-folklore of internet communication in the axiological dimension

Author(s): Zhanna Zaharivna Denysyuk
Contributor(s): K. I. Tyshkevych (Editor)
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Economy, Customs / Folklore, Media studies, Communication studies, Sociology, Cultural Anthropology / Ethnology, Social development, Sociology of Culture, ICT Information and Communications Technologies, Globalization, Identity of Collectives
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: post-folklore; ICT; internet; communication; axiology; modern trends; cultural development;
Summary/Abstract: Монографія присвячена дослідженню феномену постфольклору, що утворився в середовищі інтернет-комунікації і є генетично спорідненим із класичними фольклорними зразками. Проте за своїми зовнішніми та внутрішніми ознаками і характеристиками належить до явищ принципово нового культурного рівня, твори яких не лише відображають мозаїчну соціокультурну дійсність, але й акумулюють та транслюють ціннісні значення, ідеї та ідеали соціуму, виступаючи своєрідним стабілізуючим началом в осмисленні соціокультурних реалій. Інтернет-технології, породжуючи сучасні комунікативні практики, задають не лише нові формати існування культури та її артефактів в інтернет-мережі, але й зумовлюють радикальне переосмислення ціннісно-смислових домінант суспільства в умовах дигітального середовища. Монографія адресується фахівцям у галузі культурології, філософії культури, мистецтвознавцям, студентам навчальних закладів мистецтва та культури, всім, хто цікавиться означеною проблематикою.

  • Print-ISBN-13: 978-966-452-268-4
  • Page Count: 408
  • Publication Year: 2017
  • Language: Ukrainian