Historical Issues in Hamito-Semitic and Indo-European Languages. Zagadnienia historyczne w chamito-semickich i indoeuropejskich językach Cover Image
 • Regular Price 5.50 €

Historical Issues in Hamito-Semitic and Indo-European Languages. Zagadnienia historyczne w chamito-semickich i indoeuropejskich językach
Historical Issues in Hamito-Semitic and Indo-European Languages. Zagadnienia historyczne w chamito-semickich i indoeuropejskich językach

Contributor(s): Ireneusz Kida (Editor)
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Summary/Abstract: The volume entitled Historical Issues in Hamito-Semitic and Indo-European languages is a collection of nine articles devoted above all to selected problems associated with the influence of Hamito-Semitic languages on certain Indo-European languages in the remote past. The articles also discuss other subjects associated with general linguistics (phonology, dialectology, linguistic shift and magic.

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-949-8
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-948-1
 • Page Count: 134
 • Publication Year: 2018
 • Language: English, Polish
Celtic influence and genitive resumptives

Celtic influence and genitive resumptives
(Celtic influence and genitive resumptives)

 • Price: 2.00 €
Hamito-Semitic features in Celtic languages

Hamito-Semitic features in Celtic languages
(Hamito-Semitic features in Celtic languages)

 • Price: 2.00 €
Internal structure of liquids: The history of liquid vocalization in English

Internal structure of liquids: The history of liquid vocalization in English
(Internal structure of liquids: The history of liquid vocalization in English)

 • Price: 2.00 €
Regional, social, and stylistic variation in American English pronunciation

Regional, social, and stylistic variation in American English pronunciation
(Regional, social, and stylistic variation in American English pronunciation)

 • Price: 2.00 €
Etymologia polskich nazw postaci ludzkich rodzaju żeńskiego i męskiego parających się magią

Etymologia polskich nazw postaci ludzkich rodzaju żeńskiego i męskiego parających się magią
(Etymologia polskich nazw postaci ludzkich rodzaju żeńskiego i męskiego parających się magią)

 • Price: 2.00 €
Analiza diachroniczna określeń zapominania w językach ałtajskich

Analiza diachroniczna określeń zapominania w językach ałtajskich
(Analiza diachroniczna określeń zapominania w językach ałtajskich)

 • Price: 2.00 €
Gramatykalizacja nazw części ciała a określanie przestrzeni w języku polskim

Gramatykalizacja nazw części ciała a określanie przestrzeni w języku polskim
(Gramatykalizacja nazw części ciała a określanie przestrzeni w języku polskim)

 • Price: 2.00 €
Swoistości języków semickich

Swoistości języków semickich
(Swoistości języków semickich)

 • Price: 2.00 €
Zapożyczenia semickie w mykeńskich nazwach produktów spożywczych

Zapożyczenia semickie w mykeńskich nazwach produktów spożywczych
(Zapożyczenia semickie w mykeńskich nazwach produktów spożywczych)

 • Price: 2.00 €