Self-promotion, self-presentation and one’s image presented in mass media. Vol. 3 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 6.00 €

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3
Self-promotion, self-presentation and one’s image presented in mass media. Vol. 3

Contributor(s): Ewelina Tyc (Editor), Aleksandra Kalisz (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Language studies, Language and Literature Studies, Media studies, Theoretical Linguistics, Communication studies, Theory of Communication, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Self-promotion; self-presentation; image; mass media
Summary/Abstract: Another – third – volume in the self-promotion-related series entitled Self-promotion, self-presentation and one’s image presented in mass media constitutes a collection of articles which this time seek the strategy of creating one’s image in mass media. In this exceptionally receptive space one may perceive realisations of various self-promotion-related strategies which are embraced by those who attempt to make an impact on the mind of the reader, listener or spectator.Therefore the strategies which were mentioned not only furnish inspiration for reflection about various individuals or social groups who use the public space in order to promote their image but also a splendid starting point for an analysis of the media space which was embraced and in which a presentation of specific attitudes is preformed by means of word and image.We hope that the text which we present to the reader will be engaging, and will inspire reflection and discovery in the field of self-promotion-related discourse.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3144-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3143-0
 • Page Count: 222
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
Powstawanie (auto)wizerunku w kontekście biografii medialnej i rozwoju technologii

Powstawanie (auto)wizerunku w kontekście biografii medialnej i rozwoju technologii
(The emergence of (self)images in the context of media biographies and technology development)

 • Price: 3.00 €
Narracje wojenne i obrazy konfliktów kulturowo-politycznych: istota funkcjonowania w mediach a wpływ na postawy społeczeństw

Narracje wojenne i obrazy konfliktów kulturowo-politycznych: istota funkcjonowania w mediach a wpływ na postawy społeczeństw
(Narratives of war and images of cultural and political conflicts: the essence of the functioning in the media and the influence on the attitudes of societies)

 • Price: 3.00 €
Konstruktywny charakter image’u osobowości

Konstruktywny charakter image’u osobowości
(A constructive character of the image of personality)

 • Price: 3.00 €
Autoprezentacja a obraz samego siebie — socjalizacyjne uwarunkowania wizerunku

Autoprezentacja a obraz samego siebie — socjalizacyjne uwarunkowania wizerunku
(Self-presentation and self-image – socializational determinants of an image)

 • Price: 3.00 €
Różne oblicza księdza Charamsy. Oddźwięk medialny po coming oucie duchownego

Różne oblicza księdza Charamsy. Oddźwięk medialny po coming oucie duchownego
(Various faces of Charamsa the priest. Media response after the cleric’s coming out)

 • Price: 3.00 €
Strategie autoprezentacyjne stosowane przez Joachima Lelewela w jego pismach naukowych

Strategie autoprezentacyjne stosowane przez Joachima Lelewela w jego pismach naukowych
(Self-presentation strategies used by Joachim Lelewel in his scientific writings)

 • Price: 3.00 €
Twórca pomiędzy paradygmatem romantycznym a nowymi mediami. Przykład Charlotte Roche i Michała Witkowskiego

Twórca pomiędzy paradygmatem romantycznym a nowymi mediami. Przykład Charlotte Roche i Michała Witkowskiego
(A writer between the Romantic Paradigm and the New Media. Case Studies: Charlotte Roche and Michał Wiśniewski)

 • Price: 3.00 €
Wizerunek Marka Edelmana, Jerzego Urbana i Daniela Passenta w mediach publicznych

Wizerunek Marka Edelmana, Jerzego Urbana i Daniela Passenta w mediach publicznych
(The public media image of Marek Edelman, Jerzy Urban and Daniel Passent)

 • Price: 3.00 €
Bezludna wyspa Niny Terentiew jako przykład kreacji wizerunku opartej na stereotypie płci

Bezludna wyspa Niny Terentiew jako przykład kreacji wizerunku opartej na stereotypie płci
(„A desert island” by Nina Terentiev as an example of realization of a gender-related stereotype)

 • Price: 3.00 €
Agresywna autoprezentacja — medialny wizerunek Magdaleny Gessler i Wojciecha Modesta Amaro

Agresywna autoprezentacja — medialny wizerunek Magdaleny Gessler i Wojciecha Modesta Amaro
(The aggressive self-presentation – the media image of Magdalena Gessler and Wojciech Modest Amaro)

 • Price: 3.00 €
Homo erectus — o sposobie kreowania wizerunku w serialu paradokumentalnym

Homo erectus — o sposobie kreowania wizerunku w serialu paradokumentalnym
(Homo erectus – on the method of creating an image in a docu soap)

 • Price: 3.00 €
Medialne kreacje doradców (przypadek dyskursu kulinarnego)

Medialne kreacje doradców (przypadek dyskursu kulinarnego)
(Advisers’ media creations (the case of culinary discourse))

 • Price: 3.00 €
„Współczesny Golem polityki”. Kreacja wizerunku w mediach masowych na przykładzie filmu Jak to się robi Marcela Łozińskiego (2006)

„Współczesny Golem polityki”. Kreacja wizerunku w mediach masowych na przykładzie filmu Jak to się robi Marcela Łozińskiego (2006)
(“Modern Golem of diplomacy”. Creating the image in the mass media on the example of the film Jak to się robi by Marcel Łozinski (2006))

 • Price: 3.00 €
Autopromocja zawodowa w Internecie na przykładzie logopedów

Autopromocja zawodowa w Internecie na przykładzie logopedów
(Professional self-promotion on the internet using the example of speech therapists)

 • Price: 3.00 €
Igerkreacja: psychologiczny obraz użytkowników Instagrama

Igerkreacja: psychologiczny obraz użytkowników Instagrama
(Igercreation: psychological image of Instagram users)

 • Price: 3.00 €
Postindustrialna religijność Polaków A.D. 2016

Postindustrialna religijność Polaków A.D. 2016
(Postindustrial religiosity of Poles A.D. 2016)

 • Price: 3.00 €
Autoprezentacja w dawnych ogłoszeniach matrymonialnych — analiza wybranych przykładów

Autoprezentacja w dawnych ogłoszeniach matrymonialnych — analiza wybranych przykładów
(Self-presentation in the old matrimonial ads. The analysis of selected examples)

 • Price: 3.00 €