Reports, comments, polemics Cover Image
  • Price 4.90 €

Sprawozdania, uwagi, polemiki
Reports, comments, polemics

Author(s): Ewelina Tyc, Józef Porayski-Pomsta
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA

Summary/Abstract: Józef Porayski-Pomsta: Sprawozdanie prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka z działalności TKJ w 2012 roku (A report of the President of Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka (Management Board of the Society for Language Culture) on the TKJ activities in 2012) Ewelina Tyc: Sprawozdanie z konwersatorium „Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną” (Katowice, 22 listopada 2012 r.) (A report on the conversatorium “Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną” (“Transdisciplinariness of research on media communication” – Katowice, 22 November 2012))

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 06
  • Page Range: 93-102
  • Page Count: 10
  • Language: Polish