Challenges and educational and vocational dilemmas. Vol. 2 Cover Image

Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. Tom 2
Challenges and educational and vocational dilemmas. Vol. 2

Contributor(s): Eunika Baron-Polańczyk (Editor), Aneta Klementowska (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education, Vocational Education, State/Government and Education
Published by: Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Keywords: education; labour; profession;

  • Print-ISBN-13: 978-83-932280-9-6
  • Page Count: 199
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish
PRACA JAKO WARTOŚĆ W STRUKTURACH KATEGORII SPOŁECZNYCH (ZARYS TEORETYCZNY)

PRACA JAKO WARTOŚĆ W STRUKTURACH KATEGORII SPOŁECZNYCH (ZARYS TEORETYCZNY)
(WORK AS A VALUE IN STRUCTURAL SOCIAL RANK)

SZKOLENIA A CAŁOŻYCIOWY ROZWÓJ OGÓLNY I ZAWODOWY CZŁOWIEKA

SZKOLENIA A CAŁOŻYCIOWY ROZWÓJ OGÓLNY I ZAWODOWY CZŁOWIEKA
(TRAININGS AND LIFELONG GENERAL AND PROFESSIONAL HUMAN DEVELOPMENT)

TEORETYCZNE PODSTAWY KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE

TEORETYCZNE PODSTAWY KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE
(THE THEORETICAL BASES OF CONSTRUCTING PREVENTION PROGRAMMES IN SCHOOL)

OSOBY ZNACZĄCE W ŻYCIU GIMNAZJALISTÓW – RAPORT Z BADAŃ

OSOBY ZNACZĄCE W ŻYCIU GIMNAZJALISTÓW – RAPORT Z BADAŃ
(SIGNIFICANT OTHERS IN THE LIVES OF HIGH SCHOOL STUDENTS)

DORADCY ZAWODOWI W OPINII OSÓB BEZROBOTNYCH

DORADCY ZAWODOWI W OPINII OSÓB BEZROBOTNYCH
(CAREER COUNSELLORS IN UNEMPLOYED PEOPLE’S OPINION)

WYBRANE TRUDNOŚCI SŁUCHACZY 50+ W NAUCE JĘZYKA OBCEGO

WYBRANE TRUDNOŚCI SŁUCHACZY 50+ W NAUCE JĘZYKA OBCEGO
(THE SELECTED BARRIERS OF STUDENTS 50+ DURING THE FOREIGN LANGUAGE LEARNING)

ROLA I ZNACZENIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ CZŁOWIEKA STARSZEGO W KONTEKŚCIE PROCESU STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTW

ROLA I ZNACZENIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ CZŁOWIEKA STARSZEGO W KONTEKŚCIE PROCESU STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTW
(FUNCTION AND SIGNIFICANCE IN EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE PEOPLE AGED FIFTY PLUS IN TERMS OF AGEING PROCESS OF THE SOCIETIES)

ODWZOROWANIA NATURY W NAUCE I INŻYNIERII

ODWZOROWANIA NATURY W NAUCE I INŻYNIERII
(MAPPING OF NATURE IN SCIENCE AND ENGINEERING)

LOKALNY SYSTEM PORADNICTWA ZAWODOWEGO (NA PRZYKŁADZIE MIASTA ZIELONA GÓRA)

LOKALNY SYSTEM PORADNICTWA ZAWODOWEGO (NA PRZYKŁADZIE MIASTA ZIELONA GÓRA)
(LOCAL SYSTEM OF CAREER GUIDANCE (ON THE EXAMPLE OF THE CITY ZIELONA GÓRA))

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNOBIUROWYCH (NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SZPROTAWIE)

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNOBIUROWYCH (NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SZPROTAWIE)
(OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAININGS FOR OFFICE ADMINISTRATION EMPLOYEES (ILLUSTRATED WITH AN EXAMPLE OF SCHOOL COMPLEX NO. 1 IN SZPROTAWA))

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH (NA PRZYKŁADZIE LUBUSKIEJ FIRMY PRODUKUJĄCEJ CZĘŚCI Z BLACH DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO)

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH (NA PRZYKŁADZIE LUBUSKIEJ FIRMY PRODUKUJĄCEJ CZĘŚCI Z BLACH DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO)
(OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAININGS FOR PHYSICAL WORKERS (ILLUSTRATED WITH AN EXAMPLE OF A COMPANY PRODUCING SHEET METAL PARTS FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY AND REGISTERED IN THE LUBUSKIE PROVINCE))