Polonia policy in the assessment of its performers and recipients Cover Image

Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów
Polonia policy in the assessment of its performers and recipients

Author(s): Anna Fiń, Agnieszka Legut, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Kamila Schöll-Mazurek
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Public Administration, Public Law, Sociology
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: polonia; emigration policy
Summary/Abstract: Od 2011 r. trwa proces, który można nazwać tworzeniem „nowej" polityki polonijnej. W odróżnieniu od wcześniejszych koncepcji tym razem ta polityka nie została opisana w dokumentach o charakterze strategicznym, ale raczej przyjęła kształt krótkoterminowych planów i konkretnych działań. Celem opracowania jest zaprezentowanie wyników diagnozy dotyczącej opinii i postaw Polonii i Polaków mieszkających za granicą wobec polityki polonijnej. W publikacji zawarte są wyniki badań realizowanych w ramach projektu „Polityka polonijna w praktyce" finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r. Projekt ten miał dwa podstawowe cele: poszerzenie wiedzy Polaków mieszkających za granicą i zainteresowanych wsparciem w promocji Polski i polskości oraz dostarczenie decydentom z zakresu planowania i realizowania polityki polonijnej wiedzy na temat postaw Polaków mieszkających za granicą wobec założeń nowej polityki polonijnej.

  • Page Count: 96
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish