On the Strategy of Promoting Poland Cover Image

O strategii promocji Polski
On the Strategy of Promoting Poland

Author(s): Michał Nowosielski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Korzystając z zaproszenia do dyskusji na temat polskiej polityki zagranicznej na łamach „Przeglądu Zachodniego” chciałbym poruszyć temat stosunkowo mało – przynajmniej w dyskursie akademickim – popularny. Promocja kraju jest dla wielu akademików problemem albo mało istotnym, albo nawet nieco niepoważnym. Tymczasem jej rola w zglobalizowanym świecie staje się coraz ważniejsza. Bez wątpienia wiąże się to z coraz gęstszymi powiązaniami pomiędzy polityką i gospodarką. Państwo nie jest już postrzegane jedynie jako instytucja polityczna, ale także jako podmiot ekonomiczny. Dzięki otwarciu rynków fi nansowych obserwuje się duże przepływy kapitału pomiędzy państwami.

  • Issue Year: 330/2009
  • Issue No: 03
  • Page Range: 106-112
  • Page Count: 7
  • Language: Polish