Memory policies and discourses of memory in the 100th anniversary of the outbreak of the First World War Cover Image

Polityki pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej
Memory policies and discourses of memory in the 100th anniversary of the outbreak of the First World War

Author(s): Joanna Dobrowolska-Polak
Subject(s): Political history, Social history, Recent History (1900 till today)
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: memory; memory policies; discourse of memory; First World War
Summary/Abstract: Rok wybuchu I wojny światowej jest uznawany za cezurę wyznaczającą „długi koniec” XIX w., oznaczającą koniec sposobu funkcjonowania osiemnastowiecznej Europy i ówczesnego stylu prowadzenia polityki zagranicznej. Wielka Wojna lat 1914-1918 rozpoczęła wiek konfliktów i globalnych podziałów. Po raz pierwszy działania wojenne spolaryzowały świat. 100. rocznica wybuchu I wojny światowej stała się przyczynkiem do rozważań o europejskiej pamięci historycznej i jej narodowych wersjach. Autorzy zastanawiają się nad postrzeganiem historii w państwach europejskich, jej relatywizacją oraz reinterpretacją dawnych aspiracji państw narodowych. Czy w Europie mamy do czynienia ze współistnieniem uzupełniających się wizji przeszłości, czy raczej z rywalizacją narodowych polityk pamięci? Czy narodowe rozbieżności mogą mieć istotne znaczenie dla procesu kształtowania tożsamości europejskiej oraz przebiegu obecnych i przyszłych procesów integracyjnych na kontynencie?

  • Page Count: 140
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish