To talk about the University. Academic Łódź in biographies inscribed in the fate of the University of Lodz Cover Image

Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego
To talk about the University. Academic Łódź in biographies inscribed in the fate of the University of Lodz

Author(s): Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek, Agata Zysiak
Subject(s): Higher Education , History of Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: University of Lodz; history; academia
Summary/Abstract: Książka powstała na podstawie wspomnień powojennej generacji studentów, a następnie nauczycieli akademickich Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentujących różne dyscypliny: humanistykę, nauki społeczne, nauki przyrodnicze i nauki ścisłe. Przez pryzmat indywidualnych doświadczeń pokazane zostały istotne procesy społeczne, polityczne i uwarunkowania historyczne kształtujące na przestrzeni dekad ideę univeristas (wspólnoty wartości). W przedstawionych wspomnieniach Czytelnik znajdzie zatem: ślady ważnych wydarzeń historycznych; opisy i komentarze pomocne w rekonstrukcji dynamiki przemian świata akademii w jego wymiarze edukacyjnym, naukowym i badawczym; materiał umożliwiający konfrontację niedawnej przecież przeszłości z teraźniejszością życia uniwersyteckiego. Publikacja dowartościowuje i zwraca uwagę na znaczenie analiz biograficznych i historii mówionej dla badań nad nauką, a także pokazuje, jak prowadzić je w sposób rzetelny. Cieszyć się przy tym należy, że książka ta powstała w Łodzi, głównym centrum polskich badań biograficznych.

  • E-ISBN-13: 978-83-8088-286-7
  • Print-ISBN-13: 978-83-8088-285-0
  • Page Count: 452
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish