Impact of EU regional policy on the sustainable development of the Euroregions of the western border of Poland Cover Image

Wpływ unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski
Impact of EU regional policy on the sustainable development of the Euroregions of the western border of Poland

Author(s): Anna Misztal
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Public Administration, Public Law, Economic policy, Rural and urban sociology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: EU regional policy; sustainable development; Euroregions of the western border of Poland
Summary/Abstract: Podstawowym celem monografii jest ocena wpływu unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski. W publikacji podjęto problematykę rozwoju regionalnego oraz opisano zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej w niwelowaniu dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów. Następnie omówiono zagadnienia związane ze współpracą transgraniczną i rolą euroregionów w rozwoju peryferyjnych obszarów transgranicznych. Końcowe rozważania dotyczą statystycznej oceny wpływu funduszy unijnych na zrównoważony rozwój euroregionów. W tym celu stworzono wskaźnik zrównoważonego rozwoju euroregionów, a także przeprowadzono statystyczną analizę wpływu zmiennych cząstkowych na jego poziom z wykorzystaniem wskaźnika korelacji Pearsona i statystycznej analizy regresji.

  • Page Count: 213
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish