The Authority of a Symbol Cover Image

Autorita symbolu
The Authority of a Symbol

Author(s): Zora Vanovičová
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Customs / Folklore, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Czechoslovakia;Tomáš Garrigue Masaryk;Rastislav Štefánik; Jan Masaryk
Summary/Abstract: Autorka, etnologička a folkloristka Zora Vanovičová, sa v jednotlivých kapitolách publikácie venuje reflexii historických osobností spätých so vznikom a existenciou Československej republiky (Milan Rastislav Štefánik, prvý prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk /1850 - 1937/ a jeho syn Jan Masaryk, minister zahraničných vecí v československej vláde po druhej svetovej vojne) v ústne odovzdávaných prozaických podaniach. Etnologické štúdie, 20. ISBN 978-80-970975-2-3.

  • Page Count: 117
  • Publication Year: 2014
  • Language: Slovak