Presentation of Edition Slovak Folk Fairy-tales I. - III. and a Seminary "Personality and Work of prof. Frank Wollman" Cover Image

Prezentácia edície Slovenské ľudové rozprávky I.-III. a seminár "Osobnosť a dielo prof. Franka Wollmana"
Presentation of Edition Slovak Folk Fairy-tales I. - III. and a Seminary "Personality and Work of prof. Frank Wollman"

Author(s): Zora Vanovičová
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: conference
  • Issue Year: 53/2005
  • Issue No: 4
  • Page Range: 448-449
  • Page Count: 1
  • Language: Slovak