K životnému jubileu prof. PhDr. Rastislavy Stoličnej, DrSc.;Chute a vône Slovenska; Konferencia Poľsko-Slovensko. Pohraničie kultúrne a etnické... Cover Image

K životnému jubileu prof. PhDr. Rastislavy Stoličnej, DrSc.;Chute a vône Slovenska; Konferencia Poľsko-Slovensko. Pohraničie kultúrne a etnické...
K životnému jubileu prof. PhDr. Rastislavy Stoličnej, DrSc.;Chute a vône Slovenska; Konferencia Poľsko-Slovensko. Pohraničie kultúrne a etnické...

Author(s): Dita Nociarová, Marta Botíková, Ivica Štelmachovič Bumová, Peter Slavkovský, Zora Vanovičová, Kornélia Jakubíková, Katarína Nováková, Hana Hlôšková, Norbert Maur
Subject(s): Customs / Folklore
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
  • Issue Year: 56/2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 74-93
  • Page Count: 20
  • Language: Slovak